Threats

ผู้ใช้โดนหลอกข้อมูลจากทางโทรศัพท์ มากกว่าคอมพิวเตอร์?

ทำไมแฮกเกอร์ได้ข้อมูลสำคัญจากผู้ใช้ผ่านทางสมาร์ทโฟนมากกว่าคอมพิวเตอร์?

จากงานวิจัยของ Trusteer หนึ่งในบริษัทในเครือของ IBM บอกว่า ผู้ใช้โทรศัพท์มือถือโดนขโมยข้อมูลส่วนตัวมากกว่า 3 เท่า เมื่อเทียบกับผู้ใช้คอมพิวเตอร์

ข้อมูลที่นำมาวิเคราะห์ได้มาจากไฟล์บันทึกการใช้งานภายในเซิร์ฟเวอร์ที่แฮกเกอร์ใช้เก็บข้อมูล และเส้นทางการเดินทางของข้อมูลเหล่านั้น ทำให้เราพบว่าโทรศัพท์มือถือทำให้เว็บไซต์หลอกข้อมูล (Phishing) สามารถเข้าถึงผู้ใช้ได้รวดเร็วกว่าเดิม

นอกจากนี้ยังพบอีกว่าผู้ใช้ iPhone มีสัดส่วนการให้ข้อมูลกับเว็บไซต์ Phishing มากกว่าผู้ใช้โทรศัพท์ชนิดอื่น แต่ประเด็นของเรื่องนี้อยู่ที่ว่า ทำไมผู้ใช้โทรศัพท์มือถือถึงตกเป็นเหยื่อของ Phishing ได้มากกว่าผู้ใช้คอมพิวเตอร์

เหตุผลแรกก็คือ โทรศัพท์มือถือมีความสามารถในการตรวจจับเว็บไซต์ปลอม (Phishing) น้อยกว่าคอมพิวเตอร์ ด้วยขนาดของหน้าจอที่ถูกออกแบบให้เห็นเนื้อหามากขึ้นบนขนาดจอที่เล็กทำให้ต้องตัดกรมองเห็นด้านอื่นๆออกไป และอีกเหตุผลหนึ่งก็คือ ผู้ใช้โทรศัพท์มือถือมีความระมัดระวังน้อยกว่าผู้ใช้คอมพิวเตอร์ เนื่องจากพวกเขาคิดว่าไวรัสและภัยคุกคามนั้นอยู่แค่คนแพลตฟอร์มของคอมพิวเตอร์

เป็นเวลาหลายปีแล้วที่ผู้ใช้คอมพิวเตอร์มีความรู้เกี่ยวกับเว็บไซต์ปลอม (Phishing) ตรงกับข้ามกับด้านผู้ใช้โทรศัพท์มือถือที่ยังคิดว่าภัยคุกคามชนิดนี้นั้นยังคงพบได้แค่บนคอมพิวเตอร์เท่านั้น

ทาง Blog ESET และ Welivesecurity จึงอยากให้ผู้ใช้ทุกคนทั้งผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ และคอมพิวเตอร์ระมัดระวังกับภัยคุกคามชนิดนี้ให้มากขึ้น เช่นเดียวกันกับภัยคุกคามอื่นๆ

Author: Sebastian Bortnik
Source: https://www.welivesecurity.com/2011/01/20/why-do-phishing-attacks-work-better-on-mobile-phones/
Translated by: Worapon H.

%d bloggers like this: