ติดต่อเรา

บริษัท แอ็กทีฟมีเดีย (ไทยแลนด์) จำกัด
อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์
เลขที่ 90 ชั้น 24 อาคารเอ ห้องเอ 2403-2405
ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ (+662) 683-5100
แฟกซ์ (+662) 645-4299
อีเมล support@activemedia.co.th