Crypto Ransomware

FBI ยึดเงินคริปโตฯจากเกาหลีเหนือมูลค่ากว่า 18 ล้านบาท

แฮกเกอร์ที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเกาหลีเหนือแพร่กระจาย Maui Ransomware

กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐฯ (DoJ) ประกาศยึด Bitcoin จากเกาหลีเหนือมูลค่ากว่า 18 ล้านบาท ที่คาดว่าได้มาจากปฏิบัติการ Ransomware ชื่อว่า Maui

DoJ บอกว่า “เงินการยึดคืนมาเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันพยาบาลใน Kansas และ Colorado” สืบเนื่องมาจากเอเจนซี่ได้ควบคุมสองบัญชีที่ได้รับเงินจากสถานพยาบาลสองรายการ

ช่วงต้นเดือนกรกฎาคมหน่วยงานข่าวกรองของสหรัฐฯเตือนเกี่ยวกับ Maui Ransomware ที่มีเป้าหมายเป็นสถาบันสุขภาพ และมีรัฐบาลเกาหลีเหนืออยู่เบื้องหลัง

ณ ตอนนี้เรายังไม่ทราบว่ากระบวนการยึดทรัพย์นั้นมีขั้นตอนอย่างไร แต่ก็เป็นไปได้ที่หน่วยงานจะใช้วิธีตามรอยการฟอกเงินไปถึงการใช้เงินคริปโตฯแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด

Source: https://thehackernews.com/2022/07/fbi-seizes-500000-ransomware-payments.html
Translated by: Worapon H.

%d bloggers like this: