Cybersecurity Privacy

Pegasus Spyware ถูกใช้โจมตีนักกิจกรรมฝ่ายประชาธิปไตยในไทย

Spyware ป้องกันการก่อการร้ายถูกนำมาใช้เพื่อสอดแนมนักกิจกรรมในไทย

สมาร์ทโฟนของนักกิจกรรมด้านประชาธิปไตยของไทยถูกแทรกซึมด้วย Pegasus Spyware ของ NSO Group

มีนักกิจกรรม นักเคลื่อนไหว นักวิชาการ ทนาย และบุคลากรของเอกชนมากกว่า 30 คน ตกเป็นเป้าหมายในช่วงตุลาคม 2020 ถึงพฤศจิกายน 2021 ซึ่งมีหลายคนโดนหมายศาลหรือติดคดีจากรัฐบาลไทย

ทาง Citizen Lab “บอกว่าจังหวะเวลาที่คนกลุ่มที่โดนแทรกซึมนั้นเหมาะเจาะกับเหตุการณ์ทางการเมืองในไทย” และ “ในหลายกรณีการแทรกซึมเกิดก่อนการประท้วงและกิจกรรมทางการเมืองอื่นๆ”

เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2021 ทาง Apple เคยแจ้งเตือนผู้ใช้ว่ามีการโจมตีจากหน่วยงานของรัฐบาล

ความสามารถของ Pegasus Spyware เหมือนการฝังระบบคอมพิวเตอร์เล็กๆลงไปในอุปกรณ์ของเป้าหมาย และสามารถควบคุมอุปกรณ์คุณได้เหมือนอุปกรณ์ของตัวเอง และ Google Project Zero บอกว่าสิ่งนี้เป็นเหมือนอาวุธที่ไม่มีทางป้องกัน

ภาพจาก Citizen Lab

ณ ตอนนี้ Apple ได้แก้ไขช่องโหว่ที่ซอฟต์แวร์ Pagasus ใช้แล้ว เพียงอัพเดตเวอร์ชัน iPhone ให้เป็นเวอร์ชัน 14.8 และเปิดตัว Lockdown Mode สำหรับรับมือกับ Spyware โดยเฉพาะ

ทาง Citizen Lab บอกว่ามีหน่วยงานของรัฐบาลไทยใช้งาน Pegasus แต่ไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นหน่วยงานใด

NSO ผู้ผลิตซอฟต์แวร์จากอิสราเอลบอกว่า Spyware ของพวกเขานั้นออกแบบมาเพื่อช่วยให้รัฐบาลสามารถรับมือกับอาชญากรรมหรือการก่อการร้าย แต่หลักฐานที่มีอยู่ตอนนี้ซอฟต์แวร์ถูกนำไปใช้สอดแนมนักกิจกรรม

Source: https://thehackernews.com/2022/07/pegasus-spyware-used-to-hack-devices-of.html
Translated by: Worapon H.

%d bloggers like this: