Privacy

Search Engine ที่เป็นส่วนตัวและแม่นยำของเบราว์เซอร์ Brave

Brave Search เติบโตกว่า 5000% ภายในระยะเวลาเพียง 1 ปี

Brave Search – Search Engine มีผู้ใช้ค้นหามากกว่า 25,000 ล้านครั้งใน 1 ปี เติบโตมากกว่า 50 เท่า

ทาง Brave Software ประกาศให้ Brave Search สามารถใช้งานได้บน Brave Browser

ทีมพัฒนา Brave มองว่า “Search Engine ในปัจจุบันให้ความสำคัญหรือถูกผูกขาดโดยบริษัทเทคโนโลยีใหญ่ๆเป็นหลัก ทำให้การเซ็นเซอร์ อคติ และอื่นๆไม่ได้ขึ้นกับผู้ใช้ส่วนใหญ่”

“Brave Search สัญญาว่าจะเปิดกว้างเรื่องการค้นหา ด้วยอัลกอริทึมที่เป็นกลางไม่มีการเอนเอียง การกรอง หรือผลการค้นหาที่ไม่มีคุณภาพ แต่ยังอยู่ภายใต้กฎหมาย”

Googles: ฟีเจอร์ที่ให้ผู้ใช้ตั้งค่าการค้นหา

ในฟีเจอร์ “Googles” ของ Brave Search ผู้ใช้สามารถตั้งค่าการค้นหาและสิ่งที่อยากให้ปรากฎขึ้นก่อน ด้วยฟีเจอร์นี้ผู้ใช้จะสามารถค้นหาได้อย่างแม่นยำโดยไม่บันทึกพฤติกรรมของผู้ใช้ หรือติดตาม

Brave Search เริ่มทดสอบถึงแม้ว่าจะเทียบขนาดตัวอย่างไม่ได้กับ Search Engine รายใหญ่ๆอย่าง Google แต่ Brave ก็แสดงว่ามีผู้ใช้ไม่น้อยที่สนใจ

Source: https://www.bleepingcomputer.com/news/software/privacy-focused-brave-search-grew-by-5-000-percent-in-a-year/
Translated by: Worapon H.

%d bloggers like this: