Crypto News

Binance แจ้งผู้ใช้รัสเซียที่มีเงินมากกว่า 10,000 ยูโร ให้ถอนออกทันที

นักลงทุนชาวรัสเซียต้องถอนเงินออกจากแพลตฟอร์ม Binance ภายใน 3 เดือน

Binance ประกาศการเปลี่ยนแปลงการบริการต่อผู้ใช้รัสเซีย ซึ่งเป็นผลจากความพยายามคว่ำบาตรรัสเซียในรอบที่ 5 ของสหภาพยุโรป

ซึ่งก่อนหน้านี้ทางสหภาพยุโรปก็มีข้อกำหนดใหม่เกี่ยวกับการฝากเงินคริปโตฯของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับรัสเซียและเบลารุส

Binance เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนเงินคริปโตฯที่ใหญ่ที่สุดของโลกที่ให้บริการในสหภาพยุโรป

ทางฝ่ายกฎหมายของ Binance ได้ประเมินการคว่ำบาตรและตัดสินใจดำเนินมาตรการกับนักลงทุนชาวรัสเซีย

นักลงทุนชาวรัสเซียมีเวลา 3 เดือน

จากประกาศของ Binance นักลงทุนสัญชาติรัสเซียที่มีเงินในบัญชีของ Binance มากกว่า 10,000 ยูโรจะต้องถอนเงินออกจาก Binance ภายใน 90 วัน

หากไม่ปฏิบัติตามเวลาที่กำหนดบัญชีจะถูกปิด และไม่สามารถใช้งานแพลตฟอร์มของ Binance ได้อีก ส่วนผู้ที่เงินในบัญชีต่ำกว่า 10,000 ยูโรจะไม่ได้รับผลกระทบจากมาตรการใหม่นี้

Source: https://www.bleepingcomputer.com/news/cryptocurrency/binance-tells-russian-users-with-over-10k-to-withdraw-everything/
Translated by: Worapon H.

%d bloggers like this: