Cybercrime Hacking

Nvidia ผู้ผลิตชิป GPU กำลังตรวจสอบการโจมตีไซเบอร์

ระบบภายในของ Nvidia ถูกแฮกเกอร์ "แทรกซึมทั้งหมด"

Nvidia ผู้ผลิตชิปรายใหญ่กำลังตรวจสอบเหตุการณ์ความปลอดภัยที่ทำให้ระบบของ Nvidia ใช้งานไม่ได้ถึงสองวัน

The Telegraph ผลกระทบจากการโจมตีครั้งนี้ทำให้เครื่องมือ Developer และระบบอีเมลขององค์กรได้รับความเสียหาย แต่ยังไม่มีการยืนยันว่าข้อมูลขององค์กรหรือข้อมูลลูกค้าถูกขโมยออกไปหรือไม่

ทาง Nvidia ให้ข้อมูลกับ Bleeping Computer ว่ากิจกรรมการซื้อขายขององค์กรไม่ได้รับผลกระทบ แต่พวกเขาก็บอกว่าระบบภายในของ Nvidia “ถูกแทรกซึมทั้งหมด”

แม้จะมีข่าวว่าเป็นฝีมือของรัสเซีย แต่ก็ยังไม่มีข้อมูลใดๆยืนยัน ล่าสุดเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ กลุ่มแฮกเกอร์ Lapsus$ ออกมาบอกว่าการโจมตีนี้เป็นฝีมือของพวกเขา พร้อมบอกว่าได้ขโมยข้อมูลไป 1 TB จาก Nvidia

พวกเขาพิสูจน์ด้วยการปล่อยข้อมูลรหัสผ่านเป็น hashes ที่บอกว่าเป็นของพนักงาน Nvidia

Source: https://www.bleepingcomputer.com/news/security/gpu-giant-nvidia-is-investigating-a-potential-cyberattack/
Translated by: Worapon H.

%d bloggers like this: