News

Ransomware ขโมยเงิน Bitcoin รวมมูลค่ากว่าแสนล้านบาท

แฮกเกอร์ใช้กลยุทธ์ใหม่ในการทำเงินจากสกุลเงินออนไลน์ชื่อดังอย่าง Bitcoin

หน่วยงาน Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ของสหรัฐฯบอกว่า เงินสกุลออนไลน์มูลค่ากว่า 173,724 ล้านบาท อาจมีความเกี่ยวข้องกับโปรแกรมเรียกค่าไถ่

ในรายงาน Suspicious Activity Reports (SARs) พบรายการที่ผ่านสถาบันการเงินที่อาจเกี่ยวข้องกับ Ransomware ไม่ต้องแปลกใจเลยที่ Ransomware กลายเป็นภัยคุกคามที่น่ากลัวสำหรับหน่วยงานของรัฐ และเอกชน

อย่างที่เราทราบกันดีว่าอาชญากรไซเบอร์หรือแฮกเกอร์นิยมใช้เงิน Bitcoin แต่อีกสกุลหนึ่งที่นิยมไม่แพ้กันก็คือ Monero

มี Ransomware กว่า 17 สายพันธุ์ที่ให้จ่ายเงินเป็น Monero หรือในบางกรณีให้จ่ายเป็น Monero หรือ Bitcoin และคิดค่าธรรมเนียมเพิ่มหากใช้ Bitcoin

อาชญากรไซเบอร์จำเป็นต้องใช้กระบวนการบางอย่างเพื่อฟอกเงิน และเงินสกุลออนไลน์ก็เป็นหนึ่งในนั้น พวกเขาหลีกเลี่ยงการใช้กระเป๋าเงินเดิม เงินผิดกฎหมายถูกส่งไปยังบริการต่างๆ

Author: Amer Owaida
Source: https://www.welivesecurity.com/2021/10/19/52-billion-bitcoin-transactions-possibly-tied-ransomware/
Translated by: Worapon H.

%d bloggers like this: