News Windows

Microsoft บอกลา Flash Player ใน Windows 10

ฟางเส้นสุดท้ายของ Adobe Flash Player ใน Windows 10 กำลังจะขาดลงแล้ว

นับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา Microsoft ปล่อยอัพเดตที่ถอน Adobe Flash Player ออกไปอย่างถาวร

อัพเดต KB4577586 จะถอนส่วนประกอบ Adobe Flash Player ของ Windows ออก โดยไม่ต้องขออนุญาตจากผู้ใช้ ดังนั้นผู้ใช้ Windows 10 เวอร์ชัน 21H1 หรือสูงกว่าจะไม่มี Flash Player อีกต่อไป

ทาง Microsoft, Adobe, และหุ่นส่วนประกาศว่าจะเลิกสนับสนุน Adobe Flash Player มาตั้งแต่ธันวาคม 2020 ด้วยเหตุผลเพื่อความปลอดภัยสำหรับ HTML5, WebGL, และ WebAssembly

เมื่อต้นปี 2021 Windows ส่วนมากได้ปิดการใช้งาน Adobe Flash Player มีเพียงแต่ผู้ใช้องค์กรเท่านั้นที่สามารถใช้งานได้ ภายใต้เงื่อนไขบางประการ รวมถึงเบราว์เซอร์รายใหญ่ก็ปิดใช้งานเช่นกัน

ทำไมเราต้องบอกลา Flash Player?

ต้องยอมรับว่า Flash Player เป็นหนึ่งในช่องโหว่และสาเหตุของเหตุการณ์ความปลอดภัยใหญ่ๆที่เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง อาชญากรไซเบอร์และแฮกเกอร์ ทั้งรายเล็กและรายใหญ่ก็ต่างใช้ประโยชน์จาก Flash Player เพื่อเข้าถึงผู้ใช้มาอย่างยาวนาน

Author: Amer Owaida
Source: https://www.welivesecurity.com/2021/05/04/microsoft-remove-flash-player-windows10-devices/
Translated by: Worapon H.

%d bloggers like this: