Cybercrime News

อาชญากรไซเบอร์ถูกรวบตัวจากความพยายามในการใช้บัญชีที่ถูกแฮก

ตำรวจอังกฤษจับกุมผู้พยายามนำบัญชีที่ถูกล้วงข้อมูลมาก่ออาชญากรรม

หน่วยงานกฎหมายของอังกฤษจับกุมผู้ต้องสงสัย 21 คน ที่เชื่อว่าพยายามเอาข้อมูลจากเว็บไซต์ WeLeakInfo.com ไปใช้เข้าถึงบัญชีของผู้ใช้ และพยายามก่ออาชญากรรม

หน่วยอาชญากรรมของสหราชอาณาจักร (United Kingdom’s National Crime Agency) บอกว่าบัญชีของผู้ใช้บางกลุ่มถูกนำไปดำเนินกิจกรรมซื้อขายผิดกฎหมาย เช่น ขายเครื่องมือสำหรับแฮก Remote Access Trojans (RATs) และมัลแวร์อื่นๆ

“จากการตรวจสอบผู้บริโภคขอวสหราชอาณาจักรใน WeLeakInfo เราสามารถติดตามและจับกุมผู้ที่เชื่อว่าพยายามจะขโมยข้อมูลชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน เพื่อนำไปก่ออาชญากรรมไซเบอร์” คุณ Paul Creffield จาก NCA กล่าว

“ชาย 21 คนที่ถูกจับกุมมีอายุอยู่ในช่วง 18-38 ปี มี 9 รายที่กระกำผิดกฎหมายคอมพิวเตอร์ และอีก 9 รายกระทำผิดฐานฉ้อโกง ส่วนอีก 3 รายกำลังอยู่ในช่วงสอบสวน” NCA กล่าว และพวกเขายึดเงินจำนวน 41,000 ยูโรเป็นเงิน Bitcoin

นอกจากผู้ต้องสงสัยกลุ่มนี้แล้ว ทางตำรวจยังติดต่อคนอีก 69 คนที่เชื่อว่าขโมยข้อมูลจาก WeLeakInfo และเตือนไม่ให้พวกเขานำข้อมูลไปใช้

WeLeakInfo ถูกปิด และผู้อยู่เบื้องหลังสองรายถูกจับกุม เว็บไซต์นี้บอกว่าพวกเขารวบรวมข้อมูลชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน 12,000 ล้านบัญชี จากเหตุการณ์ล้วงข้อมูลมากกว่า 10,000 ครั้ง และขายให้กับสมาชิกเป็นรายเดือน เริ่มต้นที่ 2 เหรียญสหรัฐฯ

Author: Tomáš Foltýn
Source: https://www.welivesecurity.com/2020/12/29/21-arrested-stolen-logins-fraud/
Translated by: Worapon H.

%d bloggers like this: