Cybersecurity Video

อุปกรณ์ไอที: ความปลอดภัยสำหรับเด็กและครอบครัว

อุปกรณ์ไอทีสร้างความสะดวกสบายและความบันเทิงให้กับผู้ใช้ แต่ภัยคุกคามก็ทำให้หมดสนุกได้เช่นกัน

อุปกรณ์ไอทีสร้างความสะดวกสบายและความบันเทิงให้กับผู้ใช้ แต่ภัยคุกคามก็ทำให้หมดสนุกได้เช่นกัน

เด็กในยุคปัจจุบันมีความผูกพันกับอุปกรณ์ไอที แต่เราจะทำอย่างไรที่จะให้พวกเขาปลอดภัย วันนี้เราจึงขอแนะนำสิ่งที่ช่วยให้คุณตอบปัญหานี้ได้

  • ทำไมต้องเข้าใจฟีเจอร์ของอุปกรณ์?
  • ช่องโหว่ของซอฟต์แวร์มีผลอย่างไร?
  • วิธีการป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ไดรับอนุญาต
  • ฟีเจอร์ที่ควร-ไม่ควรใช้
  • ทำไมความเป็นส่วนตัวถึงต้องให้ความสำคัญ?

Author: Tony Anscombe
Source: https://www.welivesecurity.com/2020/12/25/smart-tech-gifts-how-keep-children-family-safe/
Translated by: Worapon H.

%d bloggers like this: