Cybersecurity Privacy Scam Video

ความปลอดภัยประจำสัปดาห์กับ Tony Anscombe

พูดคุยความปลอดภัยกับนักวิจัยของ ESET กับประเด็นช่องโหว่ในระบบประตูอัจฉริยะ ฐานข้อมูลที่รวบรวมบัญชี Spotify ที่ถูกแฮก และกลโกงสลับซิม

เหล่าผู้ตรวจการความปลอดภัยของสหราชอาณาจักรเตือนเกี่ยวกับช่องโหว่ในระบบประตูอัจฉริยะ กับอีกประเด็นเกี่ยวกับฐานข้อมูลปริศนาที่มีข้อมูลบัญชีชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านบรอการ Spotify เกือบ 350,000 บัญชี ปิดท้ายด้วยกลโกงสลับซิมปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไข

%d bloggers like this: