Cybersecurity

5 ประเด็นจากงานวิจัยงานเกี่ยวกับความปลอดภัยไซเบอร์โดย ISC2

การแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลกระทบต่องานด้านความปลอดภัยได้อย่างไร?

การแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลกระทบต่องานด้านความปลอดภัยได้อย่างไร?

ปี 2020 เป็นครั้งแรกที่ความต้องการแรงงานด้านความปลอดภัยและปริมาณแรงงานเข้าใกล้กัน ความขาดแคลนแรงงานด้านความปลอดภัยไซเบอร์ลดลงจาก 4.07 ล้านเป็น 3.12 ล้านคน

5 ประเด็นเกี่ยวกับงานด้านความปลอดภัยไซเบอร์

  • ปริมาณแรงงานด้านความปลอดภัยไซเบอร์เพิ่มขึ้นจาก 700,000 เป็น 3.5 ล้านคน การเคลื่อนย้ายอุตสาหกรรมและการลงทุนขององค์กรทำให้ตัวเลขสูงขึ้น แต่อย่างไรก็ตามความต้องการก็ยังคงมีอยู่
  • การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้การทำงานเปลี่ยนไป ผู้เชี่ยวชาญมากกว่า 30% บอกว่าองค์กรเปลี่ยนจากการทำงานปกติเป็นแบบทำงานระยะไกลในเวลาเพียงข้ามวัน
  • ความพอใจในอาชีพด้านความปลอดภัยไซเบอร์เพิ่มสูงขึ้น จากอาชีพที่เคร่งเครียดและถูกมองข้าม ได้รับความสนใจและเห็นคุณค่าของงานด้านความปลอดภัยมากขึ้น
  • ใบรับรอง (Certification) เป็นสิ่งจำเป็น 63% ของผู้ทำงานในวงการความปลอดภัยพยายามหาใบรับรองเพิ่มขึ้นในปีหน้า ใบรับรองเป็นสิ่งที่ได้รับการยอมรับจากผู้ว่าจ้างและผู้เชี่ยวชาญมากขึ้น ส่งผลต่อรายได้ของตัวผู้เชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยที่ไม่มีใบรับรองจะมีรายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 67,000 เหรียญสหรัฐฯต่อปี แต่ผู้เชี่ยวชาญที่มีใบรับรองจะมีรายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 85,000 เหรียญสหรัฐฯ
  • รายได้อาจสูงแต่ก็ขึ้นกับตำแหน่งและประสบการณ์ สำหรับผู้ที่เริ่มต้นทำงานรายได้เฉลี่ยจะอยู่ที่ 67,000 เหรียญฯสหรัฐฯต่อปี ส่วนคนที่มีประสบการณ์ในช่วง Baby Boomer อาจสูงถึง 112,000 เหรียญสหรัฐฯต่อปี

Author: Amer Owaida
Source: https://www.welivesecurity.com/2020/11/20/5-takeaways-2020-cybersecurity-workforce-study/
Translated by: Worapon H.

%d bloggers like this: