Cybersecurity

อาชีพด้านความปลอดภัยไซเบอร์ยังมีที่ให้คุณอยู่หรือเปล่า?

ความต้องการผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยไซเบอร์ยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

สถานการณ์ในตอนนี้ของปริมาณแรงงานของผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยเทียบกับความต้องการของตลาด ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยยังคงเป็นที่ต้องการ

จากงานวิจัย Cybersecurity Workforce ปี 2019 โดยองค์กร ISC2 พบว่าทั่วโลกยังคงขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยมากกว่า 4 ล้านตำแหน่งทั่วโลก เพิ่มจาก 2.9 ล้านเมื่อปี 2018 หากดูตัวเลขจากสหรัฐอเมริกาที่เดียวสูงขึ้นถึง 5 แสนตำแหน่ง หากเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์พบว่าความต้องการแรงงานมีฝีมือเพิ่มขึ้นถึง 145%

นอกจากแรงงานแล้วสำหรับองค์กร 2 ใน 3 ยังคงขาดแคลนบุคลากรด้านความปลอดภัย ไม่แปลกใจเลยที่กว่าครึ่งขององค์กรผู้ตอบแบบสอบถามเห็ยว่าองค์กรของตนนั้นอยู่ในความเสี่ยง

ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ความเสี่ยงก็เพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากการทำงานระยะไกลหรือ Work From Home นั้นเร่งการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิตอลให้เร็วขึ้น การโจมตีไซเบอร์ก็ยกระดับโดยทันที ความต้องของโซลูชันความปลอดภัยก็เพิ่มสูงขึ้นด้วย

ปริญญาหรือใบรับรองด้านความปลอดภัยเป็นสิ่งจำเป็นหรือไม่?

คำถามแรกของคนที่ต้องการทำงานด้านความปลอดภัยก็คือ พวกเขาจำเป็นต้องมีใบรับรองหรือจบการศีกษาโดยตรงหรือไม่? ซึ่งจากการสำรวจของ ISC2 พบว่าส่วนมากจบปริญญาตรีเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

อีกมุมหนึ่งมี 12% ที่ทำานในด้านความปลอดภัยด้วยวุฒิมัธยม ซึ่งสถาบันการศึกษาในบางประเทศยังไม่มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับด้านความปลอดภัยไซเบอร์โดยตรง ดังนั้นสิ่งที่พวกเขาทำได้ก็คือการเรียนรู้ด้วยตัวเอง และได้ใบรับรองจากสถาบันแทน

ซึ่งใบรับรองเป็นเหมือนใบเบิกทางในการทำงานและเป็นการรับรองความรู้และทักษะที่จำเป็นต่อการดำเนินงาน ซึ่งส่งผลต่อรายได้ของพวกเขาด้วย

หรือจะเป็นนักล่าช่องโหว่ Bug Bounty?

โครงการล่าช่องโหว่หรือ Bug Bounty Program มีมากมายและทำรายได้ให้กับแฮกเกอร์สุจริตหลายคน ด้วยการหาช่องโหว่ในโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ขององค์กรใหญ่ๆ และรายงานให้พวกเขาแก้ไข ในเครือข่ายของนักล่าเหล่านี้มีมากกว่า 600,000 คน และเพิ่มขึ้นวันละเกือบ 1 พันคน

Author: Juan Manuel Harán
Source: https://www.welivesecurity.com/2020/11/03/career-cybersecurity-is-it-for-you/
Translated by: Worapon H.

%d bloggers like this: