Cybersecurity

USB หรือ Flash Drive ของคุณปลอดภัยแค่ไหน?

ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของอุปกรณ์ USB มีอะไรบ้าง?

ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ในปัจจุบันมักเป็นเจ้าของ USB ไม่น้อยกว่า 1 อัน ไม่ว่าจะใช้สำหรับย้ายไฟล์หรือเก็บข้อมูลสำคัญ แต่รู้หรือไม่ว่าการใช้งาน USB กับอุปกรณ์ที่ไม่ปลอดภัยเป็นสาเหตุที่จะทำให้ข้อมูลของคุณเป็นอันตราย

อุปกรณ์ USB ถูกนำไปใช้อย่างไม่ปลอดภัยอยู่เสมอ เช่น นักเรียนนำไปใช้ในคอมพิวเตอร์ของห้องสมุด คนในที่ทำงานส่งต่อ USB ให้กันและกัน ซึ่งไม่มีใครสามารถการันตีความปลอดภัยได้ แม้พวกเขาจะไม่ได้มีเจตนาร้ายก็ตาม

สมมติว่ามีคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งที่ติดไวรัส มีความเป็นไปได้สูงที่ USB อันนั้นจะติดไวรัสและข้อมูลภายในอาจเสียหายหรือถูกทำลายได้

วิธีการป้องกัน

สิ่งที่คุณทำได้ก็คือแยกอุปกรณ์ส่วนตัวกับอุปกรณ์สำหรับทำงานออกจากกัน และเข้ารหัสข้อมูลในอุปกรณ์ ในกรณีที่หายหรือโดนขโมยข้อมูลจะได้ไม่ถูกเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต และสุดท้ายคือติดตั้งโปรแกรมรักษาความปลอดภัยที่สแกนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อจากภายนอกก่อนใช้งาน

ท้ายที่สุดคือหมั่นอัพเดตโปรแกรมและระบบปฏิบัติการให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดอยู่เสมอ

Author: Amer Owaida
Source: https://www.welivesecurity.com/2020/10/20/how-safe-is-your-usb-drive/
Translated by: Worapon H.

%d bloggers like this: