Malware

ESET ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในปฏิบัติการขัดขวาง Trickbot

ESET วิเคราะห์ตัวอย่างอันตรายนับพัน เพื่อการจัดการกับเครือข่ายบอทเน็ต

ESET ร่วมมือกับ Microsoft, Lumen’s Black Lotus Labs, NTT Ltd. และอื่นๆ เพื่อขัดขวางการทำงานของบอทเน็ต โดย ESET มีหน้าที่วิเคราะห์ เก็บข้อมูล การออกคำสั่ง และค้นหาที่มา

Trickbot เป็นบอทเน็ตที่แทรกซึมอยู่ในคอมพิวเตอร์นับล้านเครื่องทั่วโลกมาตั้งแต่ปี 2016 ในปี 2020 เราพบตัวอย่างอันตรายมากกว่า 125,000 ตัวอย่าง

การตรวจจับ Trickbot ทั่วโลกในช่วง ตุลาคม 2019 – ตุลาคม 2020

TrickBot มีความสามารถของโทรจันธุรกรรม ขโมยข้อมูลจากบัญชีธนาคารออนไลน์ แต่ล่าสุดเราพบว่า TrickBot เพิ่มความสามารถในการโจมตีด้วย Ransomware หรือโปรแกรมเรียกค่าไถ่

การจัดการ TrickBot เป็นงานที่ซับซ้อนและท้าทาย โดนมีกระบวนการที่หลากหลาย และ ESET พยายามในการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากบอทเน็ต

Author: Jean-Ian Boutin
Source: https://www.welivesecurity.com/2020/10/12/eset-takes-part-global-operation-disrupt-trickbot/
Translated by: Worapon H.

%d bloggers like this: