News Ransomware

รัฐบาลของสหรัฐฯให้เหตุผล ทำไมถึงไม่ควรจ่ายเงินให้ Ransomware

องค์กรที่จ่ายเงินให้กับ Ransomware อาจกระทำผิดกฎหมายของสหรัฐฯ

ในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 การโจมตีของโปรแกรมเรียกค่าไถ่ Ransomware เพิ่มสูงขึ้น องค์กรหลายแห่งโดนโจมตีและยอมจ่ายเงินให้กับอาชญากรไซเบอร์เพื่อกลับมาทำงานให้เร็วที่สุด แต่ทางสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศของกรมธนารักษ์ (OFAC) ของสหรัฐฯเตือนองค์กรว่าอาจได้รับโทษหากยอมจ่ายเงินให้แฮกเกอร์

“Companies that facilitate ransomware payments to cyber actors on behalf of victims, including financial institutions, cyber insurance firms, and companies involved in digital forensics and incident response, not only encourage future ransomware payment demands but also may risk violating OFAC regulation,” OFAC กล่าว

จุดประสงค์ของการบีบให้องค์กรไม่จ่ายเงินนั้นแบ่งออกเป็นสองเหตุผลใหญ่ๆ คือ บังคับให้องค์กรปกป้องข้อมูลและระบบขององค์กรให้ปบอดภัยจากการโจมตี อีกสาเหตุหนึ่งคือ การยอมจ่ายเงินให้อาชญากรไซเบอร์เป็นการสนับสนุนให้แฮกเกอร์มีทุนในการโจมตีครั้งต่อๆไปได้

Author: Amer Owaida
Source: https://www.welivesecurity.com/2020/10/06/us-government-warns-paying-off-ransomware-attackers/
Translated by: Worapon H.

%d bloggers like this: