Cybersecurity Social Media

FBI และ CISA เตือนเกี่ยวกับข้อมูลปลอมในช่วงเลือกตั้ง

อาชญากรไซเบอร์ปล่อยข่าวปลอมเกี่ยวกับระบบการเลือกตั้งออนไลน์ เพื่อลดความน่าเชื่อถือ

FBI และ Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) ของสหรัฐฯ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการลดความน่าเชื่อถือของการเลือกตั้ง

“ช่วงการเลือกตั้งปี 2020 อาชญากรไซเบอร์หรือแฮกเกอร์ปล่อยข่าวเกี่ยวแพลตฟอร์มการเลือกตั้ง เพื่อโน้มน้าวและลดความน่าเชื่อถือและบั่นทอนความเชื่อมั่นที่มีต่อหน่วยงานเลือกตั้งของสหรัฐฯ” แถลงโดย public service announcement (PSA)

ทางหน่วยงานจึงออกประกาศให้ประชาชนเข้าใจข้อมูลที่ถูกต้อง ในขณะเดียวกันผู้นำด้านเทคโยโลยีและแพลตฟอร์มโซเชี่ยลมีเดียก็ดำเนินการเพื่อรับมือกับข่าวปลอมที่ออกมาในช่วงเลือกตั้ง ทั้ง Facebook และ Microsoft

Author: Amer Owaida
Source: https://www.welivesecurity.com/2020/09/29/fbi-cisa-warn-disinformation-campaigns-hacked-voting-systems/
Translated by: Worapon H.

%d bloggers like this: