Privacy

รัฐ Portland อนุมัติให้ใช้เทคโนโลยีจดจำใบหน้า ท่ามกลางการแบนในสหรัฐฯ

เมืองที่ใหญ่ที่สุดของรัฐ Oregon พร้อมที่จะใช้งานเทคโนโลยีจดจำใบหน้า (Facial Recognition)

เมืองที่ใหญ่ที่สุดของรัฐ Oregon พร้อมที่จะใช้งานเทคโนโลยีจดจำใบหน้า (Facial Recognition)

แม้ในเมืองรัฐและเมืองอื่นๆของสหรัฐฯจะแบนการใช้เทคโนโลยีจดจำใบหน้าในพื้นที่สาธารณะ แม้จะด้วยเหตุผลความไม่แม่นยำหรือความเป็นส่วนตัว แต่เมือง Portland ของรัฐ Oregon กำลังจะใช้เทคโนโลยีนี้ โดยกรรมการสภาเมือง Portland คุณ Jo Ann Hardesty บอกว่า “เราเชื่อว่าทั้งประเทศจะเห็นด้วยกับแนวทางกฎหมายที่เราทำขึ้น”

ทันทีที่กฎหมายผ่านและมีผลบังคับใช้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ พวกเขาให้เวลา 90 วันกับใครก็ตามที่ใช้เทคโนโลยีนี้อยู่ เพื่อประเมินการใช้งาน และสองกำหนดให้มีการใช้งานได้เฉพาะในพื้นที่ๆกำหนดไว้เท่านั้น และห้ามใช้ในบางพื้นที่

โดยเฉพาะพื้นที่อย่างโรงแรม ร้านอาหาร โรงภาพยนตร์ สถาบันการศึกษา ร้านตัดผม และพื้นที่อื่นๆตามที่กำหนดไว้ หากฝ่าฝืนจะมีโทษปรับวันละ 1000 เหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 30,000 บาท

พวกเขายกตัวอย่างการใช้งานระบบนี้ได้ เช่น การใช้ในทางกฎหมาย บนโซเชี่ยลมีเดีย และเพื่อการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่รัฐ

Author: Amer Owaida
Source: https://www.welivesecurity.com/2020/09/10/portland-facial-recognition-ban/
Translated by: Worapon H.

%d bloggers like this: