Cybersecurity Privacy Social Media

เลิกใช้งานโซเชี่ยลมีเดียอย่างไรให้ปลอดภัย

การยกเลิกการใช้งานโซเชี่ยลมีเดีย อาจต้องมีขั้นตอนเพื่อรักษาความเป็นส่วนตัวของคุณ

ผมเป็นคนส่วนมากที่ใช้งานอินเตอร์เน็ตในชีวิตประจำวันจนตอนนี้ชีวิตทั้งออนไลน์และออฟไลน์แทบแยกออกจากกันไม่ได้

สิ่งที่ผมอยากจะพูดก็คือไม่ได้มีแต่ Digital Footprint หรือร่องรอยบนโลกอินเตอร์เน็ตของคุณเท่านั้นที่อยู่บนโลกอินเตอร์เน็ต ทั้งข้อมูลทางการเงิน ภาพถ่าย อีเมล และบริการบางอย่าง เช่น Google ที่มีทั้งอีเมล และข้อมูลบนคลาวด์ของคุณ นอกจากนี้ยังมีโซเชี่ยลมีเดีย อย่าง Facebook, Instagram และ Twitter

ช่องทางยกเลิกใช้งานโซเชี่ยลมีเดีย

  • Facebook — Legacy Contact ช่วยให้คุณสามารถเลือกคนหนึ่งคนบริหารจัดการบัญชีของคุณได้ แม้คุณจะเลิกใช้งานแล้วก็ตาม รวมถึงการลบบัญชีก็สามารถทำได้
  • Google — Inactive Account Manager โดยปกติจะตั้งเวลาไว้ 3 เดือน หากเจ้าของบัญชีไม่ได้ใช้งานจะมี SMS ส่งไปยังโทรศัพท์มือถือ หากผู้ใช้ต้องการจะลบบัญชีก็สามารถทำได้จากตรงนี้
  • LinkedIn — สามารถยื่นเอกสารเพื่อขอ Remove an Account ได้
  • Twitter — มีฟอร์มสำหรับการปิดบัญชี
  • Snapchat — มีฟอร์มสำหรับการปิดบัญชี

Author: Tony Anscombe
Source: https://www.welivesecurity.com/2020/08/19/how-to-prepare-and-protect-your-digital-legacy/
Translated by: Worapon H.

%d bloggers like this: