Cybersecurity Malware Video

ความปลอดภัยประจำสัปดาห์กับ Tony Anscombe

พูดคุยความปลอดภัยกับนักวิจัยของ ESET กับประเด็นโทรจันธุรกรรม Mekotio ความเสียหายที่แท้จริงของการล้วงข้อมูลและหนทางของการเลือกตั้งออนไลน์

นักวิจัยของ ESET วิเคราะห์โทรจันธุรกรรม Mekotio ที่โจมตีในภูมิภาคละตินอเมริกาด้วยฐานข้อมูล SQL แทนเซิร์ฟเวอร์ C&C สำนัก IBM วิเคราะห์ความเสียหายที่แท้จริงของการล้วงข้อมูลที่องค์กรต้องจ่าย ปิดท้ายด้วยการเลือกตั้งออนไลน์จะปลอดภัยจริงๆหรือไม่

%d bloggers like this: