Cybersecurity

การล้วงข้อมูลลดลง 33% ในช่วงครึ่งปีแรกของ 2020

Identity Theft Resource Center รายงานว่าการล้วงข้อมูลลดลงในช่วงครึ่งปีแรกของ 2020

แม้อาชญากรไซเบอร์จะฉวยโอกาสระหว่างการแพร่ระบาดของ COVID-19 แต่การล้วงข้อมูลในสหรัฐอเมริกากลับลดลงถึง 33%

จากข้อมูลของ Identity Theft Resource Center (ITRC) รายงานว่าการล้วงข้อมูลในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2020 แต่สาเหตุส่วนมากก็ยังคงเป็นการโจมตีภายนอก

ผู้บริหารและประธานของ ITRC บอกว่านี่เป็นข่าวดีของของทั้งผู้ใช้และองค์กร ที่จำนวนเหตุการณ์ล้วงข้อมูลลดลง

แต่ในทางกลับกันผู้ใช้อาชญากรไซเบอร์หรือแฮกเกอร์กำลังใช้ข้อมูลการล้วงข้อมูลย้อนกลับไปถึงปี 2015 เพื่อนำมาใช้ในแผนการหลอกลวง

ทาง ITRC บอกว่าถ้าตัวเลขและแนวโน้มเป็นไปอย่างนี้ต่อไปปี 2020 นี้จะเป็นปีที่มีการล้วงข้อมูลต่ำที่สุดนับตั้งแต่ปี 2015 แต่ก็ไม่อาจวางใจได้ เพราะแฮกเกอร์ยังมีข้อมูลเพียงพอในการดำเนินกิจกรรม และคาดว่าเหตุการณ์ล้วงข้อมูลจะค่อยๆเพิ่มจำนวนขึ้นอีกครั้ง

มีหลายวิธีในการลดความเสี่ยงจากเหตุการณ์ล้วงข้อมูล:

  • ไม่ใช้รหัสผ่านซ้ำในหลายบัญชี
  • ใช้รหัสผ่านที่แข็งแรง
  • เปิดใช้งานฟีเจอร์ 2FA (Two-factor Authentication) หรือรหัส OTP
  • ติดตั้งโปรแกรมรักษาความปลอดภัย

Author: Amer Owaida
Source: https://www.welivesecurity.com/2020/07/20/data-breach-reports-down-onethird-first-half-2020/
Translated by: Worapon H.

%d bloggers like this: