Android Apple Malware Social Media

ความปลอดภัยประจำสัปดาห์กับ Tony Anscombe

พูดคุยกับนักวิจัยของ ESET กับประเด็นมัลแวร์บนแพลตฟอร์ม Mac ที่ปลอมตัวเป็นแอปฯซื้อขายเงินสกุลออนไลน์ การสอดแนมผ่านแอปฯ Welcome Chat บน Android และการแฮก Twitter ของผู้มีชื่อเสียง

นักวิจัยของ ESET เปิดเผยแผนการใช้แอปพลิเคชั่นซื้อขายสกุลออนไลน์ เพื่อแพร่กระจายมัลแวร์ GMERA บนแพลตฟอร์ม Mac และขโมยข้อมูลกับเงินในจากกระเป๋าเงินออนไลน์ของผู้ใช้ อีกหนึ่งกิจกรรมของแฮกเกอร์ที่สอดแนมผู้ใช้แอนดรอยด์ผ่านแอปพลิเคชั่นส่งข้อความ Welcome Chat ปิดท้ายด้วยการแฮก Twitter เหล่าผู้มีชื่อเสียงเพื่อโปรโมตแผนการโกง Bitcoin

%d bloggers like this: