Cybersecurity Malware Scam Video

ความปลอดภัยประจำสัปดาห์กับ Tony Anscombe

พูดคุยกับนักวิจัยความปลอดภัยของ ESET กับประเด็นภัยคุกคามในไตรมาสแรกของปี 2020 โทรจันธุรกรรม Grandoreio และกลโกงของมิจฉาชีพออนไลน์ที่ใช้ประโยชน์จากโคโรน่าไวรัส

นักวิจัยความปลอดภัยของ ESET เปิดเผยข้อมูลภัยคุกคามในไตรมาสแรกของปี 2020 และโทรจันธุรกรรมในละตินอเมริกา — Grandoreio ปิดท้ายด้วยกลโกงของมิจฉาชีพออนไลน์ที่ใช้ความหวาดกลัวของคนในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโควิด19

%d bloggers like this: