Cybersecurity

ซื้อเครื่องมือสอง? — สิ่งที่ต้องทำ

ความปลอดภัยสำหรับอุปกรณ์มือสอง — สมาร์ทโฟนและคอวพิวเตอร์

จากรายงานของ World Economic Forum ขยะอิเล็กทรอนิกส์ของเมื่อปี 2018 มีมากถึง 50 ล้านตัน และตัวเลขกำลังจะขึ้นเป็นสองเท่าในเร็วๆนี้ หากไม่มีการเปลี่ยนวิธีการใช้งานและการกำจัด โครงการโลกสีเขียวมีมากขึ้นเพื่อรณรงค์ให้คนลดการใช้ทรัพยากรและรีไซเคิลมากกว่าเดิม

การซื้ออุปกรณ์มือสองก็เป็นอีกทางหนึ่งในการลดขยะอิเล็กทรอนิกส์ แต่อย่างไรก็ตามการซื้ออุปกรณ์มือสองมีความเสี่ยง

การซื้ออุปกรณ์

เมื่อคุณซื้ออุปกรณ์ใดก็ตาม มีแหล่งให้คุณเลือกซื้อมากมาย ตัวเลือกแรกคือคุณอาจซื้อจากผู้จัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการ ซึ่งอุปกรณ์จะผ่านการตรวจสอบโดยผู้ขาย ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ อย่างน้อยช่วยให้คุณไม่ต้องกลัวว่าจะเครื่องจะเสียหลังจากที่ซื้อไม่นาน

อีกตัวเลือกหนึ่งก็คือผ่านเว็บไซต์และร้านค้าออนไลน์ แต่ข้อเสียก็คือคุณไม่สามารถตรวจสอบอุปกรณ์ได้ และอาจจะเจอกับมิจฉาชีพออนไลน์ก็เป็นได้

คอมพิวเตอร์มือสอง

หากคุณไม่ได้ซื้อแบบประกอบใหม่ นั่นหมายความว่าเหลืออีกครึ่งทาง คุณต้องตรวจสอบว่าทุกอย่างทำงานได้เป็นปกติ รวมถึงระบบปฏิบัติการที่ใช้ว่าเป็นของลิขสิทธิ์หรือไม่? มีข้อมูลของเจ้าของเครื่องคนเก่าอยู่หรือเปล่า

คุณอาจจะมีคำถามว่าทำไม เพราะในคอมพิวเตอร์มือสองอาจมีไวรัสหรือมัลแวร์อยู่ในเครื่องก็ได้ ข้อมูลที่คุณใช้งานอาจถูกส่งไปยังแฮกเกอร์ ทางเลือกหนึ่งที่สามารถแก้ปัญหานี้ได้ทันทีเลยก็คือ ซื้อฮาร์ดดิสก์ใหม่มาเปลี่ยน

สมาร์ทโฟนมือสอง

ไม่ต่างจากคอมพิวเตอร์ ตรวจสอบตัวเครื่องให้เรียบร้อย แต่ที่ต้องทำอย่างถี่ถ้วนก็คือการลบข้อมูลของผู้ใช้คนเก่าออก และทำการรีเซ็ต (Factory Reset) หรือคืนค่าโรงงาน เพื่อการันตีว่าข้อมูลจะถูกลบออกไปทั้งหมด

เท่านี้คุณก็สามารถใช้งานอุปกรณ์ได้อย่างสบายใจ และได้ช่วยโลกลดขยะอิเล็กทรอนิกส์

Author: Amer Owaida
Source:
https://www.welivesecurity.com/2020/04/22/buying-secondhand-device-what-keep-in-mind/
Translated by: Worapon H.

%d bloggers like this: