Cybersecurity

เกมส์จะช่วยสร้างความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยไซเบอร์ให้พนักงานได้หรือไม่?

แม้ความปลอดภัยจะไม่ใช่เรื่องเล่นๆ แต่เราจะใช้เกมส์เพื่อปลูกฝังความปลอดภัยไซเบอร์ได้หรือไม่?

แม้ความปลอดภัยจะไม่ใช่เรื่องเล่นๆ แต่เราจะใช้เกมส์เพื่อปลูกฝังความปลอดภัยไซเบอร์ได้หรือไม่?

ความจริงที่ว่าหลายเหตุการณ์ด้านความปลอดภัย เช่น การล้วงข้อมูล หรือ การโจมตี เกิดจากความผิดพลาดของมนุษย์ การอบรมความปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity) จึงมีความสำคัญสำหรับองค์กร หรือจริงๆก็สำหรับผู้ใช้ทุกคน

แต่การใช้การนำเสนอผ่าน PowerPoint มันก็น่าเบื่อและไม่สามารถดึงความสนใจของคนได้ตลอดเวลา ดังนั้นเกมส์จึงเป็นตัวเลือกใหม่ที่เข้ามา

เกมส์เป็นตัวช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมและเพิ่มความสนุกสนานให้ ตัวอย่างเช่น การเผชิญหน้ากับ Phishing ก็มีเกมส์ให้ทดสอบ Catch the Phish

รางวัลจะทำให้ผู้เข้าร่วมพยายามมีส่วนร่วมมากขึ้น จากการวิจัยพบว่า 8 ใน 10 ของผู้เข้าร่วมมีแรงผลักดันมากขึ้นเมื่อเป็นเกมส์ นอกจากนี้ระบบอันดับคะแนนยังทำให้ผู้เข้าร่วมพยายามทำคะแนนให้ใกล้เคียงกับเพื่อนร่วมงาน

นอกจากการมีส่วนร่วมที่เพิ่มขึ้นแล้วความเสี่ยงในการถูกโจมตีก็ยังลดลงถึง 10% ด้วย เพราะองค์กรส่วนมากมักโดนเจาะระบบจาก รหัสผ่านที่ไม่แข็งแรง โดนหลอกให้เริ่มทำงานหรือดาวน์โหลดมัลแวร์

พนักงานขององค์กรเป็นเหมือนแนวหน้าและความผิดพลาดก็มีต้นทุน หากพวกเขามีความรู้แล้วสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง จะสร้างความแตกต่างได้อย่างชัดเจน

Author: Amer Owaida
Source:
https://www.welivesecurity.com/2020/04/21/how-gamification-can-boost-cybersecurity-training/
Translated by: Worapon H.

%d bloggers like this: