Cybersecurity Privacy Scam Video

ความปลอดภัยประจำสัปดาห์กับ Tony Anscombe

พูดคุยความปลอดภัยกับนักวิจัยของ ESET กับประเด็นกลโกงในช่วงโควิด และกฏหมายความเป็นส่วนตัวโลก

นักวิจัยของ ESET เปิดเผยตัวอย่างของกลโกงในช่วงแพร่ระบาดของโควิด ที่ใช้ประโยชน์การความกังวลของเหยื่อ ประกอบกับผู้บริโภคชาวอเมริกันรายงานความเสียหายจากกลโกงในช่วงการแพร่ระบาดสูงถึง 13 ล้านเหรียญสหรัฐฯ กับสุดท้ายคือกฎหมายความเป็นส่วนตัวข้อมูลควรมีกฎหมายกลางทั่วโลกหรือไม่?

%d bloggers like this: