Cybersecurity Privacy Video

ความปลอดภัยประจำสัปดาห์กับ Tony Anscombe

พูดคุยประเด็นความปลอดภัยกับนักวิจัยของ ESET กับประเด็นรหัสผ่านการประชุมของแอปฯ Zoom การเตรียมตัวรับมือหากสมาร์ทโฟนหาย ปิดท้ายด้วยการล้วงข้อมูลผู้ให้บริการอีเมลของอิตาลี

ทำไมรหัสผ่านของการประชุม Zoom จึงมีปัญหา เราจะรับมือกับเหตุการณ์โทรศัพท์หายล่วงหน้าได้อย่างไร และประเด็นสุดท้ายของผู้ให้บริการอีเมลของอิตาลีถูกล้วงข้อมูลผู้ใช้ไปกว่า 6 แสนราย

%d bloggers like this: