Cybersecurity Privacy

คุณคิดว่ามีใครกำลังเก็บข้อมูลภาษีของคุณอยู่หรือเปล่า?

วิธีการโกงการยื่นภาษีของมิจฉาชีพในสหรัฐฯอเมริกา

ช่วงท้ายปีเรื่องภาษีก็เป็นภาระหน้าที่ของผู้ที่มีรายได้ต้องจัดการ แต่รู้หรือไม่ว่ามิจฉาชีพสามารถยักยอกการคืนภาษีได้

การปลอมแปลงตัวตน (Identity Theft) ส่งผลกระทบต่อชาวอเมริกันเกือบ 60 ล้านคน หรือพูดง่ายๆว่า 1 ใน 6 คนจะมีหนึ่งคนที่อาชญากรไซเบอร์หรือแฮกเกอร์สามารถขโมยตัวตนและทำเงินได้ และในช่วงเวลาท้ายปีแบบนี้ก็คือภาษี

สำหรับชาวอเมริกาการยืนภาษีจะทำผ่าน Internal Revenue Service (IRS) เพื่อรวมรายได้กับภาษีที่ขอคืนได้ เช่น หากคุณเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ก็สามารถลดหย่อนภาษีได้

ข้อมูลสำหรับการยื่นเรื่องภาษีก็คือ Social Security Number (SSN) หรือ Tax Identification Number (TIN) ยกตัวอย่าง SSN เป็นฟอร์มทีาใช้กันอย่างแพร่หลาย ทั้งธนาคาร สถาบันสุขภาพ รัฐบาล และองค์กรเอกชน ซึ่งข้อมูลเหล่านี้เคยผ่านเหตุการณ์ล้วงข้อมูล Equifax เมื่อปี 2017 ที่ทำให้ข้อมูลของชาวอเมริกันกว่า 143 ล้านคน รวมถึงหมายเลขประกันสังคม (SSN) โดนแฮกเกอร์ขโมยไป

การล้วงข้อมูล (Data Breach) เป็นกระบวนที่แฮกเกอร์สามารถรวบรวมข้อมูลที่ต้องการ เพื่อทำเรื่องขอคืนภาษี หากข้อมูลไม่พอพวกเขาสามารถใช้ข้อมูลที่มีอยู่เพื่ออ้างว่าตัวเองเป็นคนของหน่วยงาน และขอข้อมูลจากผู้ใช้ผ่านทางโทรศัพท์ หรืออีเมล

แต่ข่าวดีก็คือทาง IRS มีมาตรการในการลดการปลอมแปลงตัวตน เมื่อปี 2019 จำนวนการขอภาษีปลอมลดลงถึง 72% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

ทาง IRS มีหน้าเว็บไซต์แนะนำผู้ใช้ เกี่ยวกับสัญญาณว่าตัวเองโดนขโมยข้อมูลไป และวิธีการป้องกันในกรณีที่ตกเป็นเหยื่อ

Author: Tony Anscombe
Source:
https://www.welivesecurity.com/2020/02/27/did-someone-file-your-taxes-before-you/
Translated by: Worapon H.

%d bloggers like this: