Cybersecurity News Privacy

รีสอร์ทในเครือ MGM ถูกล้วงข้อมูลลูกค้ากว่า 10.6 ล้านราย

ผู้บริหารบริษัทเทคโนโลยี คนในหน่วยงานรัฐ และผู้มีชื่อเสียงได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้

ผู้บริหารบริษัทเทคโนโลยี คนในหน่วยงานรัฐ และผู้มีชื่อเสียงได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้

ข้อมูลแขกผู้เข้าพักรีสอร์ทของ MGM กว่า 10.6 ล้านรายได้รับกระทบจากการล้วงข้อมูลและถูกนำไปขายในฟอรั่มผิดกฎหมาย ข้อมูลประกอบไปด้วย ชื่อ-สกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล และวันเกิด

ผู้ได้รับผลกระทบมีตั้งแต่ผู้บริหารบริษัทเทคโนโลยี นักข่าวชื่อดัง หน่วยงานรัฐ Justin Bieber และผู้บริหารของ Twitter คุณ Jack Dorsey

โฆษกของ MGM ยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวมาจากการล้วงข้อมูลเมื่อเดือนกรกฎาคม ปี 2019 และไม่มีข้อมูลการชำระเงินหรือรหัสผ่านหลุดออกไป

ทั้งคาสิโนและโรงแรมจำดำเนินการตรวจสอบและรับผิดชอบความปลอดภัย เพื่อป้องกันเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกในอนาคต

ข้อมูลเหล่านี้อาจทำให้แฮกเกอร์นำไปสร้างแผนการหลอกลวงต่างๆ หรือขโมยข้อมูลทางการเงิน

การล้วงข้อมูลส่งผลกระทบต่อโรงแรมมาหลายครั้ง เคสของ MGM ไม่ได้ใหญ่มากเมื่อเทียบกับ Marriot Starwood ที่มีผลกระทบระดับร้อยล้านราย

Author: Amer Owaida
Source:
https://www.welivesecurity.com/2020/02/20/mgm-resorts-breach-exposes-data-10-million-guests/
Translated by: Worapon H.

%d bloggers like this: