Cybersecurity Malware Privacy Scam Video

ความปลอดภัยประจำสัปดาห์กับ Tony Anscombe

พูดคุยความปลอดภัยกับนักวิจัยของ ESET กับประเด็นมัลแวร์ของกลุ่มแฮกเกอร์ Winnti โจมตีมหาวิทยาลัยในฮ่องกง โฆษณาหางานปลอม และกฎหมาย IoT จากฝั่งอังกฤษ

นักวิจัยของ ESET พบกลุ่มแฮกเกอร์ Winnti การแพร่กระจายมัลแวร์ ShadowPad และ Winnti โจมตีมหาวิทยาลัยในฮ่องกง FBI จากสหรัฐฯเตือนเว็บไซต์และโฆษณาหางานปลอมขโมยข้อมูลสำคัญและข้อมูลทางการเงิน ปิดท้ายด้วยรัฐบาลอังกฤษมีแผนจะออกกฎหมายคุ้มครองอุปกรณ์ IoT และผู้ใช้

%d bloggers like this: