Banking Hacking News

ผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนสกุลเงินออนไลน์สูญเงินมูลค่ากว่า 1500 ล้านบาทจากการแฮก

UPbit เปิดเผยว่าเปิดเผยว่าการแลกเปลี่ยนทุกอย่างจะถูกระงับไว้สองสัปดาห์เพื่อปกป้องผู้ใช้ เนื่องจากโดนแฮกเกอร์เล่นงาน

UPbit เปิดเผยว่าเปิดเผยว่าการแลกเปลี่ยนทุกอย่างจะถูกระงับไว้สองสัปดาห์เพื่อปกป้องผู้ใช้ เนื่องจากโดนแฮกเกอร์เล่นงาน

ผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนสกุลเงินออนไลน์ UPbit ประกาศว่าพวกเขาสูญเสียเงินสกุล Ethereum เป็นมูลค่ากว่า 50 ล้านเหรียญสหรัฐฯหรือประมาณ 1500 ล้านบาท จากการล้วงข้อมูล

จากแถลงการณ์ของ CEO Dunamu คุณ Lee Seok-woo บอกว่าเงินสกุล Ethereum (ETH) จำนวน 342,000 ETH ถูกย้ายจาก ‘hot wallet’ ไปยังกระเป๋าเงินที่ไม่รู้จัก ลงท้ายว่าไม่มีเงินจากผู้ใช้ถูกโอนไปยังบัญชีดังกล่าว

ทาง Whale Alert แจ้งเตือนเหตุการณ์ดังกล่าวบน Twitter

UPbit บอกว่าพวกเขาย้ายเงินทั้งหมดไปยัง Cold Wallet ซึ่งเป็นแบบ Offine เพื่อป้องกันเหตุการณ์ใกล้เคียงกันเกิดขึ้น เนื่องจาก Hot Wallet เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตและใช้เพื่อการซื้อขาย

พวกเขาหยุดการฝากถอนทั้งหมดเพื่อปกป้องเงินของลูกค้าเป็นเวลา 2 สัปดาห์ ทาง UPbit ยืนยันว่าเงินจำนวนดังกล่าวเป็นของพวกเขาเอง และยังไม่มีข้อมูลอื่นๆ เช่น วิธีที่แฮกเกอร์ใช้เข้ามา

UPbit เป็นบริการแลกเปลี่ยนสกุลเงินออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดเกาหลี และเป็นเป้าหมายของเหล่าแฮกเกอร์ เช่น แผนการ Phishing ที่หลอกว่ามีการแจกของฟรี และไม่นานมานี้ผู้ให้บริการใหญ่อีกเจ้าหนึ่งของเกาหลี Bithump ก็สูญเสียเงินมูลค่ากว่า 600 ล้านเหรียญ

Author: Tomáš Foltýn
Source:
https://www.welivesecurity.com/2019/11/27/upbit-cryptocurrency-exchange-hack/
Translated by: Worapon H.

%d bloggers like this: