Cybersecurity News Privacy Video

ความปลอดภัยประจำสัปดาห์กับ Tony Anscombe

พูดคุยกับนักวิจัยความปลอดภัยจาก ESET กับประเด็นข้อมูลชาวเอกวาดอร์เกือบทั้งประเทศรั่วไหล การทดสอบช่องโหว่ความปลอดภัยของเร้าเตอร์และ NAS ปิดท้ายด้วยเตือนให้มหาวิทยาลัยเตรียมตัวรับมือกับการโจมตีไซเบอร์

ข้อมูลของประชากรเอกวาดอร์เกือบทุกคนได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ข้อมูลรั่วไหล นักวิจัยความปลอดภัยพบข้อผิดพลาด 125 อย่างจากการทดสอบเร้าเตอร์และ NAS ทั้งหมด 13 เครื่อง ที่อาจนำไปสู่การโจมตีระยะไกลได้ ปิดท้ายด้วยการเตือนของหน่วยความปลอดภัยไซเบอของอังกฤษให้มหาวิทยาลัยเตรียมตัวรับมือการโจมตีไซเบอร์

%d bloggers like this: