Cybersecurity News

Firefox 69: ป้องกันการเก็บข้อมูลและใช้ทรัพยากรเครื่องของคุณค้นหาเงินสกุลออนไลน์

Firefox เพิ่มฟีเจอร์ Enhanced Tracking Protection (ETP) เพื่อปกป้องผู้ใช้จากผู้ล่วงละเมิดความเป็นส่วนตัวและ Cryptojacking

Firefox เพิ่มฟีเจอร์ Enhanced Tracking Protection (ETP) เพื่อปกป้องผู้ใช้จากผู้ล่วงละเมิดความเป็นส่วนตัวและ Cryptojacking

ในวงการความปลอดภัย IT การปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้เป็นปัญหามาอย่างยาวนาน และองค์กรก็มีความพยายามรับมืออยู่เสมอ และ Firefox เวอร์ชั่น 69 และสูงกว่าได้บล็อกการติดตามคุ้กกี้และ Cryptominer หรือการใช้ทรัพยากรเครื่องของผู้ใช้เพื่อค้นหาสกุลเงินออนไลน์

ฟีเจอร์ดังกล่าวชื่อว่า Enhanced Tracking Protection (ETP) โดยทาง Mozilla อธิบายฟีเจอร์เอาไว้ว่า:

  • การตั้งค่าพื้นฐานจะสามารถป้องกันการติดตามผ่านคุ้กกี้และ Cryptominer
  • ทางเลือกการตั้งค่าแบบเข้มงวดสำหรับปิดกั้นผู้ใช้เครื่องพิมพ์และรายการที่ถูกบล็อกในการตั้งค่ามาตรฐาน

ฟีเจอร์นี้ไม่ได้เป็นของใหม่จาก Mozilla และเป็น open-source สำหรับ Web Browser

คุณ Marissa Wood รองประธานฝ่ายผลิตภัณฑ์ของ Mozilla อธิบายว่า “ตอนนี้มีผู้ใช้ Firefox มากกว่า 20% ที่ใช้งาน Enhanced Tracking Protection และเราคาดหวังว่าจะสามารถขยายการป้องกันให้ผู้ใช้ได้ 100%”

เจ้าฟีเจอร์ใหม่นี้มีเป้าหมายเป็นคุ้กกี้จากองค์กรอื่นๆที่มักนำไปใช้ในการทำเครือข่ายโฆษณา

อีกเป้าหมายหนึ่งก็คือ Cryptojacking หรือการใช้ทรัพยากรเครื่องของผู้ใช้ในการค้นหาสกุลเงินออนไลน์ อย่าง Bitcoin หรือสกุลเงินอื่นๆ โดยที่ผู้ใช้ไม่ทราบ ซึ่งเป็นการใช้ทรัพยากรเครื่องอย่างไม่ถูกต้องและส่งผลต่ออายุการใช้งานของอุปกรณ์

Author: Gabrielle Ladouceur Despins
Source:
https://www.welivesecurity.com/2019/09/06/firefox-blocking-cookies-cryptomining/
Translated by: Worapon H.

%d bloggers like this: