Android Cybersecurity News Ransomware Video

ความปลอดภัยประจำสัปดาห์กับ Tony Anscombe

พูดคุยความปลอดภัยกับนักวิจัยความปลอดภัยของ ESET กับประเด็นของแอปพลิเคชั่นอันตรายที่แทรกซึมเข้า Google Play ความสำคัญของความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโลกดิจิตอล และการแพร่ระบาดของโปรแกรมเรียกค่าไถ่ในรัฐเทคซัส

นักวิจัยของ ESET เปิดเผยสปายแวร์ที่ใช้ AhMyth ที่แทรกซึมเข้า Google Play และปัญหาขององค์กรในการสร้างความรู้ความเข้าใจไซเบอร์ให้กับพนักงาน ปิดท้ายด้วยประเด็นการโจมตีด้วยโปรแกรมเรียกค่าไถ่ใส่หน่วยงานของรัฐในเท็กซัส

%d bloggers like this: