Cybersecurity Privacy Scam

ความปลอดภัยประจำสัปดาห์กับ Tony Anscombe

นักวิจัยความปลอดภัย ESET พูดคุยประเด็นความปลอดภัย กับประเด็นกลโกงเกี่ยวกับอาศัยไวรัสโคโรน่าหรือ COVID-19

พูดคุยความปลอดภัยกับนักวิจัยของ ESET กับประเด็นกลโกงของมิจฉาชีพออนไลน์ที่ใช้ประโยชน์จากกระแสและความกังวลของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าหรือ COVID-19 และผู้บริโภคชาวสหรัฐฯที่รายงานความเสียหายเกี่ยวกับกลโกงที่อาศัยโคโรน่าไวรัสเป็นเปลือก

%d bloggers like this: