Cybersecurity Malware Video

ความปลอดภัยประจำสัปดาห์กับ Tony Anscombe

พูดคุยกับนักวิจัยความปลอดภัยของ ESET กับประเด็นของช่องโหว่ Zero-Day ที่กลุ่มแฮกเกอร์ Buhtrap เอามาใช้และการใช้ซีรีย์และรายการทีวีเกาหลีในการแพร่กระจายไวรัส

สัปดาห์นี้กับประเด็นของนักวิจัย ESET พบช่องโหว่ Zero-Day ใน Windows และกลุ่มแฮกเกอร์ Buhtrap นำมาใช้โจมตีผู้ใช้ในยุโรปตะวันออก และการวิเคราะห์ backdoor ที่ใช้ซีรีย์และรายการทีวีเกาหลีเพื่อแพร่กระจายไวรัส

%d bloggers like this: