Cybersecurity General Opinion

ทำงาน (ระยะไกล) ในช่วงวิกฤตการณ์โควิด (COVID-19)

พนักงานจะทำงาน (ระยะไกล) ได้เต็มประสิทธิภาพได้อย่างไรในวิกฤตการณ์โควิด19 (COVID-19) — ปัญหาและคำแนะนำ

พนักงานจะทำงาน (ระยะไกล) ได้เต็มประสิทธิภาพได้อย่างไรในวิกฤตการณ์โควิด19 (COVID-19)

แนวโน้มทั่วโลกตอนนี้คนหันมาทำงานที่บ้านมากขึ้นหรือ Work From Home ซึ่งเป็นเรื่องใหม่ที่ท้าทายของเหล่าหัวหน้างานหรือหัวหน้าฝ่ายที่จำต้องทำให้ลูกทีมหรือพนักงานทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ปีที่ผ่านมาองค์กร Buffer ทำการสำรวจพนักงานที่ทำงานระยะไกล 2,500 คน เกี่ยวกับประโยชน์และอุปสรรคของการทำงานระยะไกล อุปสรรคอันดับ 1 (22%) ก็คือพวกเขาไม่เลิกคิดเรื่องงานได้ ซึ่งเราก็สงสัยว่าคนที่เอาแล็บท็อปกลับบ้านก็เป็นเหมือนกันหรือไม่ อุปสรรคอันดับ 2 คือความรู้สึกโดดเดี่ยว ตามมาด้วยอุปสรรคการติดต่อสื่อสารและความร่วมมือที่ (17%)

ตัวผมเองก็เป็นคนที่ทำงานระยะไกล และผมใช้พื้นที่ในบ้านทำงาน ภรรยาของผมก็ทำงานระยะไกลบ้างและประสบกับปัญหาที่กล่าวไปคือ เธอไม่สามารถหยุดคิดเรื่องงานได้แม้ในสถานการณ์ปกติ

การสร้างบรรยากาศการทำงานเป็นสิ่งสำคัญต่อประสิทธิภาพ โดยเฉพาะคนที่ทำงานที่บ้านเป็นครั้งแรก ผมจึงขอแนะนำกลยุทธ์ให้ลองพิจารณาและปรับใช้ดังนี้:

  • ให้พวกเขาเตรียมความพร้อมในการทำงาน อย่างเช่น อาบน้ำและแต่งตัว เพื่อให้พวกเขาเข้าใจว่ากำลังจะทำงาน
  • หากเป็นไปได้ให้พนักงานสร้างพื้นที่สำหรับทำงานขึ้นมาในบ้าน เช่น การจัดโต๊ะทำงาน เพื่อให้รู้สึกว่ากำลังทำงานอยู่
  • จัดตารางการทำงานให้เหมือนวันปกติ อย่างเช่น เวลาเริ่มงานคือช่วง 8-10 โมงเช้า และกินข้าวช่วง 12-14 นาฬิกา
  • เปิดช่องการติดต่อสื่อสารอื่นๆนอกจากอีเมล ที่ไม่เป็นทางการเพื่อความผ่อนคลายในการติดต่อสื่อสาร
  • ก่อนเวลาเริ่มงานควรมีการทักทาย และพูดคุยเกี่ยวกับงานประจำวัน รวมถึงให้ทุกคนมีตารางงานเป็นของตัวเองเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่วางเอาไว้
  • ตกลงช่องทางการติดต่อสื่อสารร่วมกัน สอบถามปัญหาจากผู้ที่ไม่ให้ความร่วมมือ
  • อย่าจุกจิกให้มองภาพรวมที่ออกมา เพราะจะเป็นการสร้างความอึดอัดให้กับพนักงาน
  • หากคุณมีคนที่มีประสบการณ์ทำงานระยะไกลสอบถามพวกเขาถึงคำแนะนำและปัญหา
  • เตรียมเครื่องมือสำหรับการประชุมและแก้ปัญหา
  • เมื่องานเสร็จสิ้นให้พวกเขาใช้เวลากับครอบครัวและเพื่อนๆ เพื่อแก้ปัญหาหยุดคิดเรื่องงานไม่ได้

Author: Tony Anscombe
Source:
https://www.welivesecurity.com/2020/03/20/keep-calm-carry-on-working-remotely/
Translated by: Worapon H.

%d bloggers like this: