Cybersecurity Privacy

อุปกรณ์ภายในบ้านของคุณอาจกำลังสอดแนมคุณอยู่ก็เป็นได้

เหตุใดอุปกรณ์เทคโนโลยีในปัจจุบันถึงมีความเป็นไปได้ที่จะสอดแนมผู้ใช้ได้

อุปกรณ์แบบไหนบ้างที่อาจเป็นเครื่องมือในการสอดแนมบ้านของคุณได้

การสอดแนมนับว่าเป็นการคุกคามความเป็นส่วนตัวอย่างหนึ่ง สาเหตุหนึ่งเป็นเพราะกฎหมายไม่สามารถตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยีได้ทัน และผู้ผลิตไม่ได้ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ปลอดภัยหรือคำนึงถึงการใช้งานในทางที่ผิด ทำให้ผู้ที่มีหน้าที่ป้องกันทำงานได้ยากยิ่งขึ้น

ปัจจุบันกฎหมายสำหรับการรับมือการสอดแนมและความรุนแรงในครัวเรือนยังคงไม่เพียงพอ หากพูดถึงประเด็นของดิจิตอลตัวกฎหมายยังไม่รองรับในบางกรณี และผู้บังคับใช้ไม่มีอำนาจเพียงพอที่จะติดตามอาชญากรรมบนอินเตอร์เน็ต

เครื่องมือที่เป็นอาวุธ

ยกตัวอย่างในสนามบินที่ห้ามนำของบางอย่างขึ้นเครื่องส่วนของห้องโดยสาร (Carry-on) เช่น มีด ปืน แต่ก็มีอุปกรณ์อื่นๆ อย่างอุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์งานฝีมือ ด้าย เข็ม และของเหลวจำนวนมาก เพราะอุปกรณ์เครื่องมือเหล่านี้สามารถนำมาใช้เป็นอาวุธได้

สนามบินเป็นสถานที่ๆวางความปลอดภัยไว้สูงกว่าปกติ และมีมาตรการที่แตกต่างออกไปหากเกิดการใช้อาวุธขึ้น คนส่วนมากมักระมัดระวังกับสิ่งที่เป็นอาวุธ แต่ไม่ระแวงเครื่องมือหรืออุปกรณ์กีฬา ที่สามารถนำมาใช้เป็นอาวุธได้

ตัวอย่างที่นำมาชี้ให้เห็นถึงการที่อุปกรณ์ธรรมดาๆถูกนำไปใช้เป็นอาวุธหรือนำไปใช้ในทางที่ผิด เทคโนโลยีก็เช่นกัน แฮกเกอร์สามารถหาทางที่จะใช้ประโยชน์ได้ไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่ง

ผู้ผลิตอุปกรณ์และผู้ผลิตแอปพลิเคชั่นควรให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของผลิตภัณฑ์เป็นอันดับแรก รวมถึงผู้ให้บริการความปลอดภัยด้วยที่จะต้องตรวจจับอุปกรณ์ที่ถูกนำไปใช้งานในทางที่ผิด พร้อมตัวเลือกที่ยืดหยุ่นได้สำหรับรับมือกับภัยคุกคาม

Author: Lysa Myers
Source:
https://www.welivesecurity.com/2019/06/25/stopping-stalkerware-change/
Translated by: Worapon H.

%d bloggers like this: