Cybersecurity News Opinion

องค์กรสมควรทำอย่างไรหลังโดนล้วงข้อมูลหรือโดนแฮก?

คนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคคิดอย่างไรกับองค์กรที่ผ่านเหตุการณ์ล้วงข้อมูลหรือโดนแฮก

นักวิจัยของ ESET ทำแบบสำรวจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค (APAC) เพื่อหาข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความเข้าใจของภัยคุกคามและมุมเกี่ยวกับความปลอดภัยไซเบอร์

ตัวเลขแรกก็คือ 58% ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดเคยเผชิญกับเหตุการณ์ล้วงข้อมูลในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา

แบบสำรวจ ESET APAC Consumer Survey 2018 ทำการสำรวจในประเทศฮ่องกง อินเดีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ ไต้หวัน และประเทศไทย ในช่วงตุลาคมถึงธันวาคม 2018 รวมทั้งหมด 2,000 ราย

แต่สาระสำคัญที่เราพูดคุยกันในครั้งนี้ก็คือ ผลกระทบทางความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับองค์กรที่โดนล้วงข้อมูล

ความเชื่อใจเป็นหนึ่งในสิ่งสำคัญในการดำเนินองค์กรและธุรกิจ แต่หลังจากที่องค์กรโดนล้วงข้อมูลหรือโดนแฮก ความเห็นจาก 1 ใน 3 (32%) ของผู้ตอบแบบสอบถามก็คือ องค์กรควรขอโทษ รับมือ และแก้ไขปัญหา แต่ในอีกมุมหนึ่งก็คือ 25% ของผู้ตอบแบบสอบถามอยากเห็นการพิสูจน์ขององค์กรว่ามีแผนการรับมือเพื่อป้องกันไม่ให้เห็นการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกในอนาคต

แนวโน้มที่ดีจากการสำรวจครั้งนี้ก็คือ 80% ของผู้ตอบแบบสอบถามต้องการที่จะเรียนรู้ และทำความเข้าใจกับภัยคุกคามไซเบอร์มากขึ้น

Author: Tomáš Foltýn
Source:
https://www.welivesecurity.com/2019/05/16/survey-eset-company-restore-trust-breach/
Translated by: Worapon H.

%d bloggers like this: