Cybersecurity

รูปแบบของการสำรองข้อมูลและ 5 สิ่งที่คนสำรองข้อมูลมักพลาด

การสำรองข้อมูลและอายุการใช้งานของอุปกรณ์สำหรับการเก็บข้อมูลชนิดต่างๆ

ผู้คนคุ้นเคยกับการใช้งานเทคโนโลยีมากขึ้นทุกวัน แต่การสำรองข้อมูลนั้นกลับสวนทางกันอย่างสิ้นเชิง แม้ว่าการสำรองข้อมูลนั้นจะมีมายาวนานก่อนที่อินเตอร์เน็ตจะเข้ามามีบทบาทเท่าในปัจจุบัน การสำรองข้อมูลก็คือการคัดลอกเอกสารหรือข้อมูลไปเก็บแยกจากที่เก็บเดิม โดยมีจุดประสงค์เพื่อไม่ให้ข้อมูลสูญหาย และสามารถนำมาใช้ทดแทนได้หากข้อมูลเดิมสูญหายหรือเสียหาย

ในบทความนี้จะเป็นการแจกแจงประเภทของการสำรองข้อมูล และสิ่งที่คนมักทำพลาดในการสำรองข้อมูล

ประเภทของการสำรองข้อมูล

 1. Full Backup
 2. Incremental Backup
 3. Differential Backup
 1. Full Backup — แปลตรงตัวก็คือการคัดลอกทุกอย่างที่สำคัญและสูญหายไม่ได้ลงในชุดข้อมูลสำรอง สามารถทำได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือเพิ่มเติม
 2. Incremental Backup — การสำรองข้อมูลวิธีนี้จะมีกระบวนการเพิ่มขึ้น และจำเป็นต้องมีการสำรองข้อมูลแบบ Full Backup ก่อน เนื่องจากการสำรองข้อมูลแบบ Incremental จะเป็นการตรวจสอบไฟล์ที่สำรองกับไฟล์ต้นฉบับว่าตรงกันหรือไม่ และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์ ไฟล์ทั้งสองที่จะถูกเปลี่ยนพร้อมกัน ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลา แต่ต้องมีการวางแผนเพิ่มเติม
 3. Differential Backup — เป็นการสำรองข้อมูลคล้ายกับ Incremental แต่จะคัดลอกเฉพาะไฟล์ใหม่ที่เกิดขึ้นมา และจำเป็นต้องใช้ Full Backup ก่อน

อุปกรณ์สำหรับเก็บข้อมูล

เมื่อคุณตัดสินใจเลือกวิธีในการสำรองข้อมูลได้แล้ว ต่อมาคุณต้องกำหนดพื้นที่ในการจัดเก็บ ซึ่งอุปกรณ์ที่ใช้จัดเก็บข้อมูลนั้นมีมากมายทั้ง CD/DVD ฮาร์ดดิสก์และอื่นๆ และในแต่ละอุปกรณ์ก็มีเวลาในการเก็บข้อมูลและขนาดที่แตกต่างกัน

ดังนั้นเราจึงทำตารางเปรียบเทียบให้คุณสามารถพิจารณาได้ว่าอุปกรณ์แบบไหนที่เหมาะสมสำหรับคุณ

Source: showmech.com.br

5 สิ่งที่มักทำพลาดกันในการสำรองข้อมูล

 1. ไม่สำรองข้อมูล — อันนี้ชัดเจนที่สุดเพราะว่าหากไม่มีการสำรองข้อมูล ความปลอดภัยของข้อมูลนั้นเป็นศูนย์
 2. เก็บข้อมูลที่สำรองไว้ในฮาร์ดแวร์เดียวกับไฟล์ต้นฉบับ — หากทำเช่นนี้เมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นอย่าง ฮาร์ดดิสก์เสีย หรือโดนไวรัส ข้อมูลทั้งสองชุดก็จะได้รับความเสียหายไปพร้อมกัน
 3. ไม่ทดสอบไฟล์ที่สำรองไว้ — จริงอยู่ที่การสำรองข้อมูลมีกระบวนการมากมาย แต่การคัดลอกอย่างเดียวนั้นอาจไม่พอ คุณจำเป็นต้อง Verify ไฟล์ไว้เพื่อให้มั่นใจได้ว่าไฟล์นั้นใช้งานได้และตรงกัน
 4. ไม่สำรองข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ — การอัพเดตข้อมูลอย่างสม่ำเสมอจะช่วยลดความเสียหายที่เกิดขึ้นได้ ยิ่งบ่อยยิ่งดี
 5. ไม่ทำสัญลักษณ์ว่าฮาร์ดแวร์ตัวไหนเป็นข้อมูลสำรอง — การทำสัญลักษณ์หรือฉลากจะช่วยให้การจัดระเบียบและค้นหาไฟล์สำรองง่ายขึ้น ประหยัดเวลามากขึ้น

Author: Daniel Cunha Barbosa
Source:
https://www.welivesecurity.com/2019/05/10/types-backup-mistakes-avoid/
Translated by: Worapon H.

%d bloggers like this: