Cybercrime Hacking News

แฮกเกอร์ขโมยเงิน Bitcoin มีมูลค่ามากกว่า 41 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

Binance — ผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนเงินสกุลออนไลน์ถูกแฮกเกอร์ขโมยเงินกว่า 40 ล้านเหรียญ

บริการแลกเปลี่ยนเงินสกุลออนไลน์รายใหญ่ของโลก Binance เปิดเผยว่าพวกเขาตกเป็นเหยื่อของแฮกเกอร์และสูญเสียสกุลเงินออนไลน์ Bitcoin รวมมูลค่ามากกว่า 41 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

โดยแฮกเกอร์ใช้ทั้งอีเมลหลอกลวง (Phishing) และไวรัสมัลแวร์อันตราย หลังทาง CEO และผู้ก่อตั้ง Binance คุณ Changpeng Zhao แจ้งให้ทราบ ว่าแฮกเกอร์ได้คีย์ API และรหัส Two-factor authentication จำนวนหนึ่งก่อนที่จะนำเงิน Bitcoin จำนวน 7,074 Bitcoin ออกไปจาก Hot Wallet ในครั้งเดียว

คุณ Zhao บอกว่า “แฮกเกอร์อดทนรอและใช้แผนการที่รอบคอบผ่านหลายบัญชีแยกกัน และใช้เวลาที่เหมาะสมนำเงินผ่านระบบตรวจสอบออกไป”

“โชคไม่ดีที่ทางเราไม่สามารถยับยั้งการทำธุรกรรมได้ ในขณะที่ธุรกรรมทั้งหมดเกิดขึ้น เราได้รับการแจ้งเตือนจำนวนมาก ซึ่งเราหยุดการถอนเงินทั้งหมดหลังจากนั้น”

การฝากถอนเงินสกุลออนไลน์ถูกระงับไว้ทั้งหมด สำหรับการตรวจสอบซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 1 สัปดาห์ ทาง Binance ยืนยันว่าจะชดใช้ความเสียหายโดยใช้เงินจากกองทุนประกันฉุกเฉิน Secure Asset Fund for Users (SAFU)

Author: Tomáš Foltýn
Source:
https://www.welivesecurity.com/2019/05/09/hackers-theft-bitcoin-binance-exchange/
Translated by: Worapon H.

%d bloggers like this: