Cybersecurity Scam Video

ความปลอดภัยประจำสัปดาห์กับ Tony Anscombe

พูดคุยความปลอดภัยกับนักวิจัยของ ESET กับประเด็น แฮกเกอร์ชาวรัสเซียใช้แพลตฟอร์มโฆษณาออนไลน์เพื่อแพร่กระจายมัลแวร์ ช่องโหว่ในกล้อง D-Link และกฎหมายใหม่สำหรับอุปกรณ์ IoT

นักวิจัยของ ESET อธิบายการใช้แพลตฟอร์มโฆษณาของรัสเซียในการเข้าถึงฝ่ายบัญชีองค์กร ต่อมากับช่องโหว่ในกล้อง D-Link ที่เปิดช่องให้แฮกเกอร์เข้ามาสอดแนม ปิดท้ายด้วยกฎหมายใหม่สำหรับอุปกรณ์ IoT โดยสหราชอาณาจักร

%d bloggers like this: