Apple Cybersecurity

OceanLotus: อัพเดตมัลแวร์บน macOS

กลุ่มแฮกเกอร์ OceanLotus อัพเดตเครื่องมือโจมตีผู้ใช้ macOS

ในช่วงของต้นเดือนมีนาคม 2019 มัลแวร์ของ OceanLotus ถูกอัพโหลดขึ้นเว็บไซต์ VirusTotal บริการออนไลน์สแกนเนอร์ ในครั้งนี้ไม่แตกต่างมากส่วนมากเป็นการพัฒนาโครงสร้างและตรวจจับยากขึ้น

ทาง Trend Micro ได้ทำบทวิเคราะห์เกี่ยวกับมัลแวร์ที่โจมตีแพลตฟอร์ม macOS ไว้

อย่างที่เราเขียนเอาไว้ในบทความเกี่ยวกับการอัพเดตเครื่องมือของกลุ่มแฮกเกอร์ OceanLotus รวมทั้งที่ใช้โจมตีผู้ใช้ macOS ด้วย แม้ตัวโค้ดจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากมายนัก แต่ผู้ใช้ Mac ส่วนมากไม่ใช้งานโปรแกรมรักษาความปลอดภัย

ผลิตภัณฑ์ของ ESET สามารถตรวจจับมัลแวร์ตัวนี้ได้ทันทีที่พบ เนื่องจากการเข้ารหัสการสื่อสารผ่านเซิร์ฟเวอร์ C&C

Author: Romain Dumont
Source: https://www.welivesecurity.com/2019/04/09/oceanlotus-macos-malware-update/
Translated by: Worapon H.

%d bloggers like this: