Privacy Social Media

Facebook เปิดเผยเหตุการณ์ข้อมูลรั่วไหล ส่งผลกระทบต่อสมาชิกกลุ่ม

ข้อมูลผู้ใช้ในกลุ่ม Facebook อาจถูกเข้าถึงโดยนักพัฒนากว่า 100 รายของ Facebook

Facebook เปิดเผยว่านักพัฒนาแอปพลิเคชั่นนับ 100 รายของเขาอาจเข้าถึงข้อมูลผู้ใช้ อย่างเช่น ชื่อและรูปภาพโปรไฟล์ ในกลุ่ม Facebook บางกลุ่ม

ใน Blog ของ Facebook บอกว่านักพัฒนาแอปพลิเคชั่นได้เข้าถึงข้อมูล เคยเป็นผู้จัดการโซเชี่ยลมีเดียและวิดีโอสตรีมมิ่งเป็นหลัก ที่อนุญาตให้ผู้ดูแลกลุ่มสามารถจัดการกลุ่ม และแชร์วิดีโอได้ไปยังกลุ่มได้ ซึ่งปกติการจะเข้าถึงข้อมูลจำเป็นต้องได้รับเลือกจากสมาชิกภายในกลุ่ม

จากการตรวจสอบของ Facebook พบว่านักพัฒนาได้เก็บสิทธิการเข้าถึงข้อมูลไว้นานกว่าที่ทางบริษัทกำหนด

ทาง Facebook ไม่ได้บอกจำนวนของผู้ที่ได้รับผลกระทบ หรือมีข้อมูลอื่นๆนอกจากชื่อและรูปภาพโปรไฟล์ที่ถูกเข้าถึง บอกเพียงแต่ว่าพวกเขาได้ยุติการเข้าถึงข้อมูล และไม่พบหลักฐานการนำข้อมูลไปใช้เท่านั้น ซึ่งพวกเขายังเชื่อว่าจำนวนนักพัฒนาที่เข้าถึงข้อมูลนั้นอาจน้อยกว่าจำนวนที่แจ้งไปก่อนหน้า

%d bloggers like this: