Privacy Threats

ประเด็นและคำสำคัญจากงาน RSA 2019

Recap ของงานความปลอดภัย RSA 2019

ย้อนกลับไปงาน RSA Security 2019 คำสำคัญมีอยู่สามคำก็คือ

  1. Trust (ความเชื่อใจ)
  2. Cybercrime (อาชญากรรมไซเบอร์)
  3. Victim (เหยื่อ)

Trust (ความเชื่อใจ)

ความเชื่อใจเป็นอะไรที่องค์กรหรือรัฐบาลไม่ควรสมมติขึ้นมา 8 ใน 10 ของผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยกับคำที่ว่า “เรากังวลที่ข้อมูลส่วนตัวของเราอาจไม่ปลอดภัยบนเว็บไซต์” 46% ของผู้ตอบแบบสอบถามมีแนวโน้มว่าจะเห็นด้วย และ 34% บอกว่าพวกเขาเห็นด้วยอย่างยิ่ง นอกจากนี้การสำรวจของเรายังถามผู้คนว่าเห็นด้วยเกี่ยวกับการแถลงการณ์ที่ว่า “เรากังวลที่ข้อมูลส่วนตัวของเราจะไม่ถูกเก็บอย่างปลอดภัย โดยผู้รับผิดชอบ” ซึ่ง 76% ของผู้ตอบแบบสอบถามชาวสหรัฐฯเห็นด้วยและมีแนวโน้มที่จะเห็นด้วย

Cybercrime and its victims (อาชญากรรมไซเบอร์และเหยื่อ)

ในการสำรวจเดียวกัน 87% ของผู้ตอบแบบสอบถามคิดว่าความเสี่ยงที่จะเผชิญกับอาชญากรรมไซเบอร์นั้นเพิ่มขึ้น แต่ข่าวดีในช่าวร้ายก็คือผู้คนทั้งองค์กรและผู้ใช้ทั่วไปตื่นตัวกันมากขึ้นเกี่ยวกับอาชญากรรมไซเบอร์

ในอดีตที่ผ่านมาสถิติเป็นตัวแปรสำคัญในการรับมือกับอาชญากรรม รัฐบาลใช้เวลาร่วมกับผู้บังคับใช้กฎหมายเพื่อแจ้งเตือนสาธารณะ แม้จำนวนอาชญากรรมที่รายงานเข้าจะไม่เท่ากับอาชญากรรมที่เกิดขึ้นจริง และจำเป็นต้องพึ่งผู้ที่ได้รับผลกระทบเพื่อสะท้อนตัวเลขที่แท้จริงออกมา

จากสถิติผู้ที่เดือดร้อน 300,000 ราย รายงานเหตุการณ์ให้กับ FBI หรือ IC3 ในปี 2017 สร้างความเสียหายเป็นเงินเกือบ 1,400 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หน่วยงาน IC3 ตั้งศูนย์ Internet Crime Complaint Center และดำเนินงานมาหลายปี และพบว่ามีผู้ใช้มากกว่า 30% ตอบแบบสอบถาม ซึ่งมีอายุมากกว่า 18 ปี หากคิด 30% ของประชากรทั้งหมดบนโลกในปี 2017 ประมาณ 75 ล้านคน ซึ่งเป็นตัวเลขที่น่าเป็นห่วง

Author: Stephen Cobb
Source:
https://www.welivesecurity.com/2019/03/08/rsa-2019-keynotes-key-words/
Translated by: Worapon H.

%d bloggers like this: