Cybersecurity

ความปลอดภัยประจำสัปดาห์กับนักวิจัยความปลอดภัย Tony Anscombe

พูดคุยประเด็นความปลอดภัยกับนักวิจัยกับประเด็นการปิดตัวลงของ CoinHive ความพยายามในการล็อคอินไร้รหัสผ่านโดย Google และการอัพเกรตความปลอดภัยของ DNS

รวบประเด็นความปลอดภัยกับนักวิจัยความปลอดภัยจาก ESET กับเริ่มต้นด้วยเรื่องเซอร์วิส CoinHive ยุติให้บริการเนื่องจากถูกนำไปใช้โดยแฮกเกอร์ เพื่อนำไปหาเงินสกุลออนไลน์ให้ตัวเองโดยใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้คนอื่น อีกประเด็นหนึ่งกับ Google ที่พยายามนำการล็อคอินไร้รหัสผ่านมาใช้บนแพลตฟอร์มแอนดรอยด์ ปิดท้ายด้วยการอัพเดตความปลอดภัยให้กับระบบ Domain Name System (DNS)

%d bloggers like this: