Cybersecurity News Privacy

ประเทศญี่ปุ่นเริ่มทดสอบคนในประเทศเกี่ยวกับความปลอดภัยของอุปกรณ์ IoT

เจ้าหน้าที่ของญี่ปุ่นสุ่มโจมตีอุปกรณ์ IoT ของคนในประเทศ เพื่อทกสอบความปลอดภัย

ในปี 2017 อุปกรณ์อัจฉริยะหรืออุปกรณ์ IoT ในญี่ปุ่นตกเป็นเป้าหมายของการโจมตีไซเบอร์

สำนักข่าว NHK World รายงานว่าประเทศญี่ปุ่นอนุมัติแผนทดสอบความปลอดภัยอุปกรณ์ IoT (Internet of Things) จำนวนมากกว่า 200 ล้านชิ้นในประเทศญี่ปุ่น เพื่อเพิ่มพื้นที่ความปลอดภัยให้กับโลกไซเบอร์ของพวกเขา

ด้วยข้อมูลของการตั้งค่าพื้นฐานและรหัสผ่านยอดนิยม เจ้าหน้าที่ของสถาบันเทคโนโลนีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งชาติของญี่ปุ่น (NICT) จะทำการทดสอบล็อคดินเข้าสู่ระบบของอุปกรณ์ IoT และเว็บแคม ทั้งในเครือข่ายขององค์กรและครัวเรือน

NICT ประสานงานร่วมกับผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต (ISPs) และเจ้าหน้าที่ประจำแต่ละพื้นที่ เพื่อแจ้งเตือนเจ้าของอุปกรณ์และให้คำแนะนำความปลอดภัย

ณ ตอนนี้อุปกรณ์ IoT เป็นเหมือนเหยื่อชั้นดีของอาชญากรไซเบอร์ ด้วยรหัสผ่านที่ตั้งจากโรงงานที่บางครั้งเปลี่ยนไม่ได้ และรหัสผ่านที่คาดเดาได้ง่าย นอกจากนี้เฟิร์มแวร์ยังมีช่องโหว่และไม่ค่อยมีอัพเดตแก้ไข ซึ่งปัญหาเหล่านี้เป็นเหมือนโรคระบาดและจำเป็นต้องแก้ไข

จำนวนของภัยคุกคามที่ใช้ช่องโหว่เพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณ ก่อนหน้านี้มีเหตุการณ์ที่มัลแวร์ชื่อว่า VPNFiler แทรกซึมเข้าสู่เร้าเตอร์มากกว่าครึ่งล้าน ทำให้ FBI ของสหรัฐฯประกาศให้ผู้ใช้รีบูทรหัสผ่านเร้าเตอร์

ญี่ปุ่นได้ออกกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้แล้วเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2018 และมีระยะเวลาคุ้มครองห้าปี กรุงโตเกียวเมืองหลวงของญี่ปุ่นจะเป็นเจ้าภาพ Olympic ในปี 2020 ซึ่งมีผู้คนให้ความสนใจจำนวนมาก

การกระทำครั้งนี้อาจดูเหมือนการรุกล้ำความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ แต่ในอีกแง่หนึ่งจากการตัวผู้ใช้แล้วผู้ใช้รายอื่นๆจะได้รับแรงกระตุ้นให้หันมาให้ความสำคัญกับความปลอดภัย

Author: Tomáš Foltýn
Source:
https://www.welivesecurity.com/2019/01/31/japan-probe-citizens-iot-security/
Translated by: Worapon H.

%d bloggers like this: