Cybersecurity Privacy

คุณแยกแยะของจริงและของปลอมบนโลกออนไลน์มากแค่ไหน?

ทดสอบความสามารถในการหลีกเลี่ยงมิจฉาชีพออนไลน์ของคุณได้ที่นี่

ผมเชื่อหลายคนชอบปริศนาคำทาย และวันนี้เราอยากให้คุณลูกว่าคุณแยกสิ่งที่จริงและไม่จริงบนโลกออนไลน์ได้แค่ไหน?

Google ได้ปล่อยแบบทดสอบความสามารถในการระบุ Phishing อย่างอีเมลหรือเว็บไซต์ปลอม ด้วยการให้คุณแยกแยะระหว่างอีเมลจริงและอีเมลปลอม ด้วยกลวิธีเดียวกับที่มิจฉาชีพออนไลน์หรือแฮกเกอร์ใช้เพื่อขโมยข้อมูลทางการเงิน หรือตัวตนของคุณ

มี 8 เหตุการณ์ที่นำมาจากมิจฉาชีพตัวจริง ทั้งมาจากแชร์ไฟล์ Google Drive, Email Security Alerts การแจ้งเตือนจาก Dropbox หรือการแจ้งเตือนต่างๆที่ต้องให้คุณตอบรับทันที

กลยุทธ์ Phishing เป็นกลยุทธ์ที่แพร่หลายมากที่สุด และมีประสิทธิภาพมากที่สุดสำหรับขโมยข้อมูลสำคัญจากเหยื่อ มากถึง 1% ของอีเมลที่ส่งกันในทุกวันนี้เป็นอีเมล Phishing

ซึ่งเหตุการณ์ความปลอดภัยมักเริ่มต้นขึ้นด้วยการคลิกลิงก์ หรือเปิดไฟล์แนบอันตรายที่มักมาจากอีเมล หรือโซเชี่ยลมีเดีย แม้ว่าจะมีตัวกรองอีเมลจะช่วยได้ในรัดับหนึ่ง แต่ก็มีโอกาสที่อีเมลจะถูกส่งมาถึงตัวผู้ใช้ และก็มีแต่ตัวผู้ใช้เองที่จะมีความช่างสังเกตมากพอว่าอีเมลดังกล่าวเป็นของจริงหรือไม่? และสามารถเอาตัวรอดจากอีเมลที่เป็นอันตราย

Jigsaw ผู้ทำแบบทดสอบแนะนำว่าผู้ใช้ควรเปิดฟังก์ชั่นความ two-factor authentication (2FA) ในทุกบัญชี เพื่อป้องกันบัญชีหาก ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณถูกขโมยไปไม่ว่าทางก็ทางหนึ่ง ซึ่งคุณสามารถตรวจสอบได้ว่าบริการออนไลน์ไหนที่คุณใช้มีระบบ 2FA หรือไม่ ได้ที่เว็บไซต์นี้ https://twofactorauth.org/

หากคุณสามารถทำแบบทดสอบได้คะแนนเต็มเราขอยินดีด้วยที่คุณมีทักษะในการแยกแยะสิ่งแปลกปลอมบนโลกออนไลน์ แต่ถ้าคุณทำไม่ได้ครบทุกข้อก็ไม่เป็นไร เพราะคุณจะได้เรียนรู้ถึงกระบวนของมัน และสามารถเอาตัวรอดได้ในการเผชิญหน้าครั้งต่อไป

เริ่มทำแบบทดสอบได้ ที่นี่

Author: Tomáš Foltýn
Source:
https://www.welivesecurity.com/2019/01/24/spot-phish-take-googles-test/
Translated by: Worapon H.

%d bloggers like this: