Android Cybersecurity

สมาร์ทโฟนแอนดรอยด์หลายรุ่นสามารถใช้ภาพถ่ายหลอกระบบปลดล็อคหน้าจอได้

รูปภาพชัดๆ สามารถปลดล็อคหน้าจอของสมาร์ทโฟนมากกว่า 42 รุ่นได้

ไม่จำเป็นต้องใช้รูปหน้าสามมิติเพื่อหลอกระบบจดจำใบหน้าของสมาร์ทโฟนได้

องค์กรไม่แสวงหาผลประโยชน์เจ้าหนึ่งทำการทดลองสมาร์โฟน 110 รุ่น เพื่อทดสอบความปลอดภัยของระบบยืนยันตัวตนทางชีวภาพ และผลลัพธ์ที่ออกมานั้นไม่สู้ดีนัก

รูปถ่ายดีๆของเจ้าของเครื่องสักรูปสามารถปลดล็อคโทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่ใช้ระบบจดจำใบหน้า (Facial Recognition) ได้ไม่น้อยกว่า 42 เครื่อง สมาคมผู้บริโภคของชาวดัตช์ รายงาน

รายชื่อของอุปกรณ์ที่ไม่ผ่านการทดสอบมีหลากหลายผู้ผลิตในทุกราคาเช่น Xperia XZ2 Premium และ XZ3 จาก Sony รวมถึง Huawei P20 Pro และอีกหลายรุ่น

มีสามารถสมาร์ทโฟนอย่างน้อย 2 รุ่น จากแบรนด์ดังต่อไปนี้ที่ไม่ผ่านการทดสอบ Asus, Huawei, Lenovo/Motorola, Nokia, Samsung, Sony, และ Xiaomi ในขณะที่อุปกรณ์เรือธงหรืออุปกรณ์รุ่นใหม่ส่วนมากผ่านการทดสอบ ยกตัวอย่าง เช่น Samsung, Honor, HTC, Huawei, Lenovo/Motorola และ OnePlus

ในขณะที่ iPhone XR และ XS สามารถทำงานได้เป็นอย่างดี อาจเป็นเพราะผ่านการทดสอบ Face ID มาหลายครั้ง

ผู้ผลิตสมาร์ทโฟนหลายรายออกมาประกาศว่าระบบจดจำใบหน้า (Facial Recognition) ไม่ได้เป็นระบบยืนยันตัวตนที่ปลอดภัยที่สุด การสแกนม่านตาและลายนิ้วมือสามารถทำหน้าที่นี้ได้ดีกว่า แต่อย่างไรก็ตาม PIN code 6 หลักยังคงเป็นวิธีที่ปลอดภัยที่สุด

Author: Tomáš Foltýn
Source:
https://www.welivesecurity.com/2019/01/10/face-unlock-many-android-smartphones-falls-photo/
Translated by: Worapon H.

%d bloggers like this: